UNGE

Anvendelse

Hvordan har unge det i dagens samfund? Det er et vigtigt spørgsmål, ikke blot nationalt, men også lokalt. Gennem årene er der med mellemrum gennemført gode undersøgelser på nationalt niveau, men skal man sikre effektfulde og målrettede lokale indsatser, der allokerer ressourcer og indsatser de steder hen, hvor der er størst behov, skal undersøgelser gennemføres systematisk og med udgangspunkt i de unges aktuelle virkelighed. Der er således behov for lokal viden, og for at praksis og forskning samarbejder på tværs.

 

Ungeprofilundersøgelsen er lokalt forankret i de enkelte kommuner og gennemføres på BørnUngeLiv’s platform. I Ungeprofilundersøgelsen anvendes de rapportfunktioner, som i samarbejde med kommunerne er blevet udviklet til grundskoleområdet.

 

Ungeprofilundersøgelsen baserer sig dermed på et praksisnært værktøj og datatyper, som en række kommuner i dag arbejder med. Det giver de deltagende kommuner mulighed for at monitorere og tilrettelægge det forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet med afsæt i fælles data, som fagpersoner kan samarbejde på baggrund af på tværs af indsatsområder.

 

Med Ungeprofilundersøgelsen samles det hele i én undersøgelse, der:


  • giver detaljerede svar om den aktuelle trivsel og det faktuelle niveau af risikoadfærd
  • samler data ét sted
  • giver hurtig afrapportering og mulighed for at lave konkrete indsatser
  • er landsdækkende og ensartet, så skoler, uddannelsesinstitutioner og kommuner kan sammenligne og lære af hinanden
  • kan samle og dermed erstatte en række undersøgelser, som skoler og uddannelsesinstitutioner i dag foretager og dermed reducere antallet af undersøgelser.