BØRNUNGELIV PLUS

STIME på BørnUngeLivPLUS

 

Hvad er STIME?

STIME står for Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges Mentale sundhed og er en samarbejdsmodel, hvor den regionale børne- og ungdomspsykiatri og kommuner tager fælles ansvar for at tilbyde lettilgængelige behandlingsindsatser til børn og unge i psykisk mistrivsel. STIME er udviklet i et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og kommuner i regionen. STIME findes også i Region Sjælland.  

Samarbejde mellem sektorer

I STIME samarbejder kommuner og børne- og ungdomspsykiatrien om:

 

  • Tidlig opsporing
  • Systematisk screening
  • Behandling
  • Understøttende vejledning i læringsmiljøet

 

Disse aktiviteter skal tilsammen sikre, at børn og unge får en relevant og rettidig hjælp, inden problemerne vokser sig store og kræver mere indgribende indsatser. Alt, hvad der arbejdes med i STIME, er udviklet i et tæt samarbejde mellem psykiatri og kommuner, og forener dermed den bedste viden og erfaring fra begge sektorer.

 

Målgruppe

STIME er målrettet børn og unge alderen 3-17 år, der er i psykisk mistrivsel og har behov for en behandlingsindsats, men uden at have behov for at komme i psykiatrien.

 

Behandling

Kernen i STIME er behandlingsarbejdet.  STIME har indtil videre udviklet og implementeret fire behandlingsindsatser og en femte er på vej:

 

  • Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring (Forældreprogram til børn 3-10 år)
  • Når tanker om krop og mad fylder for meget (10-17 år)
  • Når svære følelser fører til selvskade (12-17 år)
  • Når bekymring eller tristhed fylder for meget (12-17 år)
  • Når gentagne tanker og handlinger tager styringen (0. klasse – 17 år) (klar til udbredelse i 2025)

 

Roller og opgaver

Kommunens STIME-behandlere står lokalt for at opkvalificere medarbejder mhp. tidlig opsporing, screene til behandling, varetage selve behandlingsarbejdet og vejlede i læringsmiljøet. Børne- og ungdomspsykiatriens opgave er at undervise, supervisere og rådgive de kommunale behandlere.  

Forældre vil altid være involveret i deres barns behandling, da det er vigtigt, at voksne tæt på barnet/den unge støtter op om løsningerne i hverdagen.

Mere information: https://www.psykiatri-regionh.dk/stime/Sider/default.aspx