BØRNUNGELIV PLUS

Lettilgængeligt behandlingstilbud og BørnUngeLivPLUS

Landets kommuner skal i løbet af 2024 og 2025 implementere et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Dette fremgår og specificeres blandt andet i Faglig ramme for det kommunale behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen, Social- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet1.

 

Tilbuddet skal blandt andet være med til at:

  • Forkorte tiden fra, at børn og unge oplever symptomer på psykisk mistrivsel, til den rette behandling igangsættes.
  • Indeholde dokumenteret, manualbaseret behandling på baggrund af en standardiseret afdækning af behandlingsbehov og sværhedsgrad af psykisk mistrivsel.
  • Sikre mulighed for udredning og lettere behandlingstilbud uden for behandlingspsykiatrien.

 

I den faglige ramme anbefales det, at et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel, skal kunne administreres elektronisk med sikker adgang til at modtage, dele og journalføre udfyldte spørgeskemaer af og om det enkelte barn/unge. Dette forholder sig både til de omtalte screeningssamtaler, et potentielt behandlingsforløb samt ved en opfølgning eller afslutning af behandlingsforløb, hvor det kunne være relevant at gennemføre SDQ-undersøgelser.


Lettilgængelig behandling og SDQ-undersøgelser
BørnUngeLivPLUS kan kommuner og fagpersoner let gennemføre SDQ-undersøgelser af børn og unge, som kan knyttes til et lettilgængeligt behandlingsforløb. Dette gælder fx opstarts- og opfølgnings-SDQ-undersøgelser til systematisk arbejde, progressionsmåling og effektevaluering. Hvis kommunen indgår i et STIME-samarbejde med regionen, gives der adgang til yderligere evidensbaserede spørgeskemaundersøgelser (fx AHDH-RS, RCADS, EAT26, DERS16). Se også mere om STIME her (https://www.psykiatri-regionh.dk/stime/Sider/default.aspx)

Fagpersoner og brugere af BørnUngeLivPLUS kan nemt, effektivt og sikkert få vist besvarelser fra børn og unge samt relevante voksne omkring barnet. Vurderes det således relevant for screeningssamtaler og behandlingsforløb, vil brugere af BørnUngeLivPLUS nemt kunne indsamle besvarelser fra barnet selv, forældre eller plejeforældre samt andre voksne tæt på barnet fx i skolen.

BørnUngeLiv og STIME-samarbejde

Foreningen BørnUngeLiv samarbejder med STIME-projektet, og på BørnUngeLivPLUS gennemfører en række STIME-kommuner allerede SDQ-undersøgelser samt øvrige evidensbaserede spørgeskemaundersøgelser ifm. screeninger og behandlingsforløb. Anvendelsen af BørnUngeLivPLUS har således vist sig som et relevant værktøj til understøttelse af et systematisk arbejde med børn og unge i psykisk mistrivsel.

 

1https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2023/Behandlingstilbud-boern-unge-psykisk-mistrivsel/Faglig-ramme-boern-og-unge-psykisk-mistrivsel.ashx?sc_lang=da&hash=58C5A9F623D150FCE68890CC421E309D