OM OS

Organisering

Den 1. januar 2022 overgik BørnUngeLiv til at blive en almennyttig forening efter at have været forankret i Komiteen for Sundhedsoplysning siden 2015. Det betyder, at BørnUngeLiv i dag er medlemskommunernes helt eget værktøj. Organiseringen i BørnUngeLiv består af en bestyrelse valgt af medlemskommunerne, et sekretariat og flere partnerskaber.


BørnUngeLivs bestyrelse

Bestyrelsen er foreningens øverste organ og sekretariatet varetager betjeningen af bestyrelsen og formandskabet. Bestyrelsens arbejde understøtter formålet med BørnUngeLiv, herunder kommunernes brug af BørnUngeLiv og data derfra i praksis. Arbejdet skal sikre, at BørnUngeLiv til stadighed udvikles som et relevant redskab og tværfaglig platform, hvor der skabes sammenhæng mellem praksis og forskning. BørnUngeLiv tilstræber at have en bred faglig repræsentation i bestyrelsen, der afspejler de forskellige faggrupper, som anvender BørnUngeLiv. Bestyrelsen holder fire årlige møder, og grundlaget for bestyrelsens arbejde er fastsat i en forretningsorden.
Herudover er der nedsat fire partnerskaber for de enkelte modulområder i BørnUngeLiv. Grundlaget for partnerskabernes arbejde er fastsat i et kommisorium for partnerskaberne. Læs mere længere nede på siden.

I bestyrelsen sidder en repræsentant fra en kommune i hver region samt en fra hver af følgende storkommuner: København, Aarhus, Aalborg og Odense (hvis de er medlemskommune i BørnUngeLiv).
Er der emner I gerne vil have bragt ind i bestyrelsen, er I velkomne til at kontakte en af de kommunale repræsentanter eller BørnUngeLiv-sekretariatet.


Medlemmer af BørnUngeLivs bestyrelse:

Katrine Schjønning – Formand og repræsentant for Københavns Kommune

Bodil Lauridsen - Næstformand og repræsentant for kommunerne i Region Midtjylland, Skanderborg Kommune


Vibeke Fogh – Repræsentant for kommunerne i Region Sjælland, Vordingborg Kommune

Inge Kjær Andersen – Repræsentant for kommunerne i Region Nordjylland, Rebild Kommune


Brian Hagbard Hjermind – Repræsentant for kommunerne i Region Hovedstaden, Rudersdal Kommune


Anette Østergaard – Repræsentant for Aarhus Kommune 


Camilla Jarl - Repræsentant for Odense Kommune   


Tommi Nielsen – Repræsentant for Aalborg Kommune


Anne Lise Slyk – Suppleant for kommunerne i Region Midtjylland, Skive Kommune


Pernille Lyngbye Lind – Suppleant for Københavns Kommune


Erik Mikkelsen – Suppleant for Aarhus Kommune


Mie Juel Jakobsen – Suppleant for Odense Kommune


Anders Mortensen – Suppleant for Aalborg Kommune
Partnerskaber

I BørnUngeLiv sikres faglig kvalitet gennem partnerskaber og arbejdsgrupper for de forskellige moduler. De har til formål at bidrage med faglig og praktisk viden og kvalificering i forbindelse med udviklingen af BørnUngeLiv, herunder i forbindelse med udvikling af spørgeskemaer og systemets funktionaliteter. De enkelte partnerskab afholder som udgangspunkt to årlige møder, og medlemmerne består af repræsentanter fra medlemskommuner samt forskningsinstitutioner og øvrige organisationer.

Hvis det har interesse at være en del af partnerskaberne, kan vi kontaktes i supporten. 


Sekretariat

BørnUngeLiv drives af et sekretariat, som står for drift og udvikling af BørnUngeLiv. Derudover yder sekretariatet teknisk support, undervisning og understøtter medlemskommunerne i implementering af redskabet. Sekretariatet har kontor i Odense. Se sekretariatet her.


Årsmøder

Der afholdes årsmøde i BørnUngeLiv, hvor alle medlemskommuner er inviteret. Desuden inviteres deltagere i diverse partnerskabsfora, udvalg og arbejdsgrupper. Årsmødet kan være åbent for øvrige interesserede kommuner, såfremt bestyrelsen beslutter det.