OM OS

Organisering

Det kommunale repræsentantskab

Det kommunale repræsentantskabs opgave er at sparre og erfaringsudveksle samt at sikre kommunernes indflydelse og medejerskab. Repræsentantskabet kender BørnUngeLiv rigtig godt og er et stærkt netværk for det fremtidige arbejde med at udbrede, forske og udvikle BørnUngeLiv. Repræsentantskabet sparer og videndeler til gavn for børn og unges trivsel og sundhed. BørnUngeLiv tilstræber at både skole- og sundhedsområdets interesser er repræsenteret i det kommunale repræsentantskab. Sekretariatet for BørnUngeLiv betjener det kommunale repræsentantskab og deltager derfor i repræsentantskabets møder.

I det kommunale repræsentantskab sidder en repræsentant fra hver region samt en fra hver af følgende storkommuner: København, Aarhus, Aalborg og Odense (hvis de er deltagerkommuner i BørnUngeLiv).
Er der emner I gerne vil have bragt ind i det kommunale repræsentantskab, eller er I interesserede i at høre andre kommuners erfaringer med at anvende BørnUngeLiv, er I velkomne til at kontakte en af de kommunale repræsentanter.


Medlemmer af det kommunale repræsentantskab:

Katrine Schjønning – Formand og repræsentant for Københavns Kommune
Københavns Kommune

Eva Falk Winther – Næstformand og repræsentant for Region Hovedstaden
Gladsaxe Kommune

Vibeke Fogh – Repræsentant for Region Sjælland
Vordingborg Kommune

Helle Wolder – Repræsentant for Region Nordjylland
Mariagerfjord Kommune

Bodil Lauridsen - Repræsentant for Region Midtjylland 

    Skanderborg kommune


    Camilla Friis – Repræsentant for Region Syddanmark

Svendborg Kommune

Anette Østergaard – Repræsentant for Aarhus Kommune
Aarhus Kommune 

Pernille Lyngbye Lind – Repræsentant for Københavns Kommune
Københavns Kommune

Tommi Nielsen – Repræsentant for Aalborg Kommune
Aalborg Kommune

Camilla Jarl - Repræsentant for Odense Kommune

    Odense Kommune


Fagligt panel

Der er nedsat et fagligt panel, som bidrager med faglig og praktisk viden i forbindelse med udviklingen af BørnUngeLiv. Panelet består bl.a. af sundhedsplejersker, skoleledere, analyse-, sundheds- og skolekonsulenter. Du kan tilmelde dig panelet ved at henvende dig til supporten. 


Sekretariat

Der blev ved indgangen til 2015 nedsat et BørnUngeLiv-sekretariat, som står for støtte til kommunernes implementeringsproces, udvikling og teknisk support. Se sekretariatet her.