OM OS

Organisering

Det kommunale repræsentantskab

Det kommunale repræsentantskabs opgave er at sparre og erfaringsudveksle samt at sikre kommunernes indflydelse og medejerskab. Repræsentantskabet kender BørnUngeLiv rigtig godt og er et stærkt netværk for det fremtidige arbejde med at udbrede, forske og udvikle BørnUngeLiv. Repræsentantskabet sparer og videndeler til gavn for børn og unges trivsel og sundhed. BørnUngeLiv tilstræber at både skole- og sundhedsområdets interesser er repræsenteret i det kommunale repræsentantskab. Sekretariatet for BørnUngeLiv betjener det kommunale repræsentantskab og deltager derfor i repræsentantskabets møder.

I det kommunale repræsentantskab sidder en repræsentant fra hver region samt en fra hver af følgende storkommuner: København, Aarhus, Aalborg og Odense (hvis de er deltagerkommuner i BørnUngeLiv).
Er der emner I gerne vil have bragt ind i det kommunale repræsentantskab, eller er I interesserede i at høre andre kommuners erfaringer med at anvende BørnUngeLiv, er I velkomne til at kontakte en af de kommunale repræsentanter.


Medlemmer af det kommunale repræsentantskab:

Katrine Schjønning – Formand og repræsentant for Københavns Kommune
Københavns Kommune

Eva Falk Winther – Næstformand og repræsentant for Region Hovedstaden
Gladsaxe Kommune

Vibeke Fogh – Repræsentant for Region Sjælland
Vordingborg Kommune

Bodil Lauridsen - Repræsentant for Region Midtjylland 

    Skanderborg kommune


Anette Østergaard – Repræsentant for Aarhus Kommune
Aarhus Kommune 

     Inger Kjær Nielsen – Repræsentant for Region Nordjylland

     Rebild Kommune


Camilla Jarl - Repræsentant for Odense Kommune

    Odense Kommune


    Tommi Nielsen – Repræsentant for Aalborg Kommune
    Aalborg Kommune


    Pernille Lyngbye Lind – Suppleant for Københavns Kommune
    Københavns Kommune


    Erik Mikkelsen – Suppleant for Aarhus Kommune
    Aarhus Kommune


    Mie Juel Jakobsen – Suppleant for Odense Kommune
    Odense Kommune


    Brian Hagbard Hjermind – Suppleant for Region Hovedstaden
    Rudersdal Kommune


    Anders Mortensen – Suppleant for Aalborg Kommune
    Aalborg Kommune


    Anne Lise Slyk – Suppleant for Region Midtjylland
    Skive Kommune


Fagligt panel

Der er nedsat et fagligt panel, som bidrager med faglig og praktisk viden i forbindelse med udviklingen af BørnUngeLiv. Panelet består bl.a. af sundhedsplejersker, skoleledere, analyse-, sundheds- og skolekonsulenter. Du kan tilmelde dig panelet ved at henvende dig til supporten. 


Sekretariat

Der blev ved indgangen til 2015 nedsat et BørnUngeLiv-sekretariat, som står for støtte til kommunernes implementeringsproces, udvikling og teknisk support. Se sekretariatet her.