OM OS

Organisering

Den 1. januar 2022 overgik BørnUngeLiv til at blive en almennyttig forening efter at have været forankret i Komiteen for Sundhedsoplysning siden 2015. Det betyder, at BørnUngeLiv i dag er medlemskommunernes helt eget værktøj. Organiseringen i BørnUngeLiv består af et kommunale repræsentantskab, en bestyrelse, et sekretariat og partnerskab.


Det kommunale repræsentantskab

Det kommunale repræsentantskab er Foreningen BørnUngeLivs øverste organ og består af alle medlemskommuner. Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde en gang årligt. Repræsentantskabet godkender hvert år Foreningen BørnUngeLivs regnskab og budget. 


BørnUngeLivs bestyrelse

Bestyrelsens arbejde understøtter formålet med BørnUngeLiv, herunder kommunernes brug af BørnUngeLiv og data derfra i praksis. Arbejdet skal sikre, at BørnUngeLiv til stadighed udvikles som et relevant redskab og tværfaglig platform, hvor der skabes sammenhæng mellem praksis og forskning. BørnUngeLiv tilstræber at have en bred faglig repræsentation i bestyrelsen, der afspejler de forskellige faggrupper, som anvender BørnUngeLiv. Bestyrelsen holder fire årlige møder, og grundlaget for bestyrelsens arbejde er fastsat i en forretningsorden. Sekretariatet varetager betjeningen af bestyrelsen og formandskabet.

Medlemskommunerne vælger i hver region en kommunal regionsrepræsentant til bestyrelsen. Derudover udpeger hver af følgende storkommuner: København, Aalborg og Odense en kommunal repræsentant under forudsætning af, at de er medlemskommune i BørnUngeLiv.
Er der emner I gerne vil have bragt ind i bestyrelsen, er I velkomne til at kontakte en af de kommunale repræsentanter eller BørnUngeLiv-sekretariatet.


Medlemmer af BørnUngeLivs bestyrelse:

Katrine Schjønning – Formand og repræsentant for Københavns Kommune

Bodil Lauridsen - Næstformand og repræsentant for kommunerne i Region Midtjylland, Skanderborg Kommune


Vibeke Fogh – Repræsentant for kommunerne i Region Sjælland, Vordingborg Kommune

Inge Kjær Andersen – Repræsentant for kommunerne i Region Nordjylland, Rebild Kommune


Marie Rolving Stojanovic – Repræsentant for kommunerne i Region Hovedstaden, Brøndby Kommune


Ken Grøndahl Lassen – Repræsentant for kommunerne i Region Syddanmark, Sønderborg Kommune


Anette Østergaard – Repræsentant for Aarhus Kommune 


Camilla Jarl - Repræsentant for Odense Kommune   


Tommi Nielsen – Repræsentant for Aalborg Kommune


Anne Lise Slyk – Suppleant for kommunerne i Region Midtjylland, Skive Kommune


Jane Tanghøj – Suppleant for kommunerne i Region Hovedstaden, Helsingør Kommune


Ditte Melsen – Suppleant for kommunerne i Region Syddanmark, Vejen Kommune


Charlotte Kanstrup Brogaard – Suppleant for kommunerne i Region Nordjylland, Thisted Kommune


Louise Lejbach – Suppleant for kommunerne i Region Sjælland, Lejre Kommune


Pernille Lyngbye Lind – Suppleant for Københavns Kommune


Mie Juel Jakobsen – Suppleant for Odense Kommune


Anders Mortensen – Suppleant for Aalborg Kommune


Line Lund Laursen - Suppleant for Aarhus Kommune


Partnerskaber

I BørnUngeLiv sikres faglig kvalitet gennem partnerskaber og arbejdsgrupper for de forskellige moduler. De har til formål at bidrage med faglig og praktisk viden og kvalificering i forbindelse med udviklingen af BørnUngeLiv, herunder i forbindelse med udvikling af spørgeskemaer og systemets funktionaliteter. De enkelte partnerskaber afholder som udgangspunkt to årlige møder, og medlemmerne består af repræsentanter fra medlemskommuner samt forskningsinstitutioner og øvrige organisationer. Grundlaget for partnerskabernes arbejde er fastsat i en kommissorium for partnerskabene.

Hvis det har interesse at være en del af partnerskaberne, kan vi kontaktes i sekretariatet. 


Sekretariat

BørnUngeLiv drives af et sekretariat, som står for drift og udvikling af BørnUngeLiv. Derudover yder sekretariatet teknisk support, undervisning og understøtter medlemskommunerne i implementering af redskabet. Sekretariatet har kontor i Odense. Se sekretariatet her.


Årsmøder

Der afholdes årsmøde i BørnUngeLiv, hvor alle medlemskommuner er inviteret. Desuden inviteres deltagere i diverse partnerskabsfora, udvalg og arbejdsgrupper. Årsmødet kan være åbent for øvrige interesserede kommuner, såfremt bestyrelsen beslutter det.