OM OS

Organisering

Det kommunale repræsentantskab

Det kommunale repræsentantskabs opgave er at sparre og erfaringsudveksle samt at sikre kommunernes indflydelse og medejerskab. Repræsentantskabet kender BørnUngeLiv rigtig godt og er et stærkt netværk for det fremtidige arbejde med at udbrede, forske og udvikle BørnUngeLiv. Repræsentantskabet sparer og videndeler til gavn for børn og unges trivsel og sundhed. BørnUngeLiv tilstræber at både skole- og sundhedsområdets interesser er repræsenteret i det kommunale repræsentantskab. Sekretariatet for BørnUngeLiv betjener det kommunale repræsentantskab og deltager derfor i repræsentantskabets møder.

I det kommunale repræsentantskab sidder en repræsentant fra hver region samt en fra hver af følgende storkommuner: København, Aarhus, Aalborg og Odense (hvis de er deltagerkommuner i BørnUngeLiv).
Er der emner I gerne vil have bragt ind i det kommunale repræsentantskab, eller er I interesserede i at høre andre kommuners erfaringer med at anvende BørnUngeLiv, er I velkomne til at kontakte en af de kommunale repræsentanter.


Medlemmer af det kommunale repræsentantskab:

Anders Linde Seekjær – Formand og repræsentant for Odense Kommune
Odense Kommune – andls(a)odense.dk/51 77 73 62


    

Eva Falk Winther – Næstformand og repræsentant for Region Hovedstaden
Gladsaxe Kommune – evfawi(a)gladsaxe.dk/51 59 57 50

Vibeke Fogh – Repræsentant for Region Sjælland
Vordingborg Kommune – vifo(a)vordingborg.dk/29 65 82 75

Pia Ballentin – Repræsentant for Region Nordjylland
Mariagerfjord Kommune – pibal(a)mariagerfjord.dk/97 11 32 31

Jane Rüdiger – Repræsentant for Region Midtjylland
Favrskov Kommune – janr(a)favrskov.dk/89 64 24 66

Camilla Friis – Repræsentant for Region Syddanmark
Svendborg Kommune – camilla.friis(a)svendborg.dk/51 55 33 97

Anette Østergaard – Repræsentant for Aarhus Kommune
Aarhus Kommune - anos(a)aarhus.dk/51 57 51 86 

Pernille Lyngbye Lind – Repræsentant for Københavns Kommune
Københavns Kommune - f80u(a)kk.dk/51 73 46 01

Tommi Nielsen – Repræsentant for Aalborg Kommune
Aalborg Kommune – tommi.nielsen(a)aalborg.dk/25 20 19 15

Forskningsudvalg

Der er nedsat et forskningsudvalg, som tager stilling til ansøgninger til at forske i data fra BørnUngeLiv. 


Medlemmer af forskningsudvalg pr. 24. april 2017:

Line Hansen - Analysekonsulent - Odense Kommune 
Annette Balsgaard - Leder af sundhedsplejen - Kolding Kommune
Hanne Holstein Ipsen - Udviklingskonsulent - Skanderborg Kommune
Peter Kjær Lisbjerg - Analysekonsulent i Dagtilbud og skole - Vejen Kommune
Kirsten Gotsschalck-Hansen - Sundhedsplejerske - Gentofte Kommune
Mai Bjørn Sønderby - Sundhedsanalytiker - Varde Kommune
Mette Elsig  - Afdelingsleder i Sundhed og miljø - Gladsaxe Kommune
Helle Wolder Christiansen - Børne- og Familiekonsulent - Mariagerfjord Kommune
Carsten Obel - Professor i mental børnesundhed - Aarhus Universitet - Center for Sundhedssamarbejde
Anders Hede - Forskningschef - TrygFonden
Mette Deding - Forskningschef - SFI
Jakob Demant - Lektor - Københavns Universitet - Sociologisk Institut
Niels-Henrik Møller Hansen - Lektor - Aalborg Universitet - Center for Ungdomsforskning
Morten Grønbæk - Direktør - Statens Institut for Folkesundhed
Fagligt panel

Der er nedsat et fagligt panel, som bidrager med faglig og praktisk viden i forbindelse med udviklingen af BørnUngeLiv. Panelet består bl.a. af sundhedsplejersker, skoleledere, analyse-, sundheds- og skolekonsulenter. Du kan tilmelde dig panelet ved at henvende dig til supporten. 


Sekretariat

Der blev ved indgangen til 2015 nedsat et BørnUngeLiv-sekretariat, som står for støtte til kommunernes implementeringsproces, udvikling og teknisk support. Se sekretariatet her.