GRUNDSKOLE

Grundskoleundersøgelser

Spørgeskemaerne til grundskolen er målrettet henholdsvis:

- Indskoling

- Mellemtrin

- Udskoling


Spørgeskemaerne udfyldes af eleverne og indeholder emner, der er aktuelle for dem. I indskolingen er der desuden et spørgeskema målrettet forældrene.

Undervisningsmiljøvurdering

Ud over undersøgelser om sundhed og trivsel, kan I gennemføre de lovpligtige Undervisningsmiljøvurderinger (UMV). UMV'en kan gennemføres når som helst på skoleåret og det er både muligt at trække rene UMV-rapporter og rapporter der både indeholder sundheds- og trivselsspørgsmål kombineret med UMV-data.

Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse i grundskolen

Vi anbefaler, at eleverne udfylder spørgeskemaet i forbindelse med klasseundervisning i skolen. Spørgeskemaerne besvares via hjemmesiden www.svar.BørnUngeLiv.dk på computer, smartphone eller tablet. Langt de fleste elever kan besvare spørgeskemaet på cirka 45 minutter. Vi anbefaler at læreren giver en kort introduktion, inden eleverne går i gang. Den medarbejder, der er ansvarlig for BørnUngeLiv i den enkelte kommune, kan hjælpe med, hvad der skal siges i introduktionen.