SMÅBØRN

Småbørn på BørnUngeLiv

Småbørnsmodulet består af spørgeskemaer målrettet forældre til børn i 8-10 måneders alderen og op til barnet er 7 år. Modulet giver jer som kommune mulighed for at få konkret indblik i børns sundhed og trivsel – helt fra de er små og til de er godt på vej i skolelivet.

Viden fra spørgeskemaerne giver jer som kommune mulighed for at målrette understøttende indsatser, hvor der er behov for det – fx i en sundhedsplejerskes indsats i forhold til det enkelte barn, eller til datadrevne beslutninger og indsatser på det strategiske og politiske niveau i kommunen.

 

Der er to spørgeskemaer på Småbørnsmodulet målrettet forældre til børn i 8-10 måneders alderen og forældre til børn fra 2-7 år. Spørgeskemaerne er opbygget så de indeholder en række af de samme temaer, som indgår i spørgeskemaet til forældre til børn i indskolingen.


Et samarbejde mellem praksis og viden

Spørgeskemaerne er udviklet i tæt samarbejde mellem fagprofessionelle fra deltagerkommunerne og forskere fra flere forskningsinstitutioner samt medarbejdere fra BørnUngeLiv-sekretariatet.

 

Kommunen vælger selv spørgsmål

I vælger selv, hvilke spørgsmål der skal være med i jeres undersøgelser, og hvem målgruppen skal være. På den måde kan I være sikre på, at I kun får indhentet den viden, som I har behov for i forhold til jeres arbejde. Som EU’s databeskyttelsesforordning foreskriver, skal man alene indhente viden om forhold, som man ønsker at handle på i kommunen.

Temaer i småbørnsspørgeskemaet

 • Pasning (8-10 mdr)
 • Barnets hverdag
 • Søvn
 • SDQ: Styrker og vanskeligheder (2-7 år)
 • Krop og bevægelse
 • Digitale medier (8-10 mdr)
 • Sprog
 • Mad og måltider
 • Hygiejne
 • Barnets hjem
 • Forældrerollen
 • Barnets fødsel
 • Barnets helbred


SDQ

Spørgeskemaet SDQ - Strengths and Difficulties Questionnaire – er implementeret på småbørnsmodulet, ligesom det er på grundskolemodulet. Det betyder, at jeres kommune kan vælge at lade det indgå i jeres spørgeskemaundersøgelser for børn i alderen 2-7 år. SDQ er et af de mest enkle spørgeskemaer, og et af de bedst dokumenterede internationalt set. SDQ kan understøtte tværfagligt samarbejde i kommunen om et barn, samt understøtte dialog med forældre om barnets eventuelle udfordringer og vanskeligheder. På den måde kan spørgeskemaet bidrage til at sikre, at væsentlig mistrivsel ikke overses, men håndteres.


Hvordan kan undersøgelsen gennemføres?

Undersøgelsen kan fx gennemføres blandt alle forældre, der har børn i daginstitution, eller som forberedelse til besøg af sundhedsplejen i hjemmet.