SMÅBØRN

Nyt område på BørnUngeLiv

Den 1. juni 2017 blev Småbørnsområdet åbnet på BørnUngeLiv. Med introduktionen af det nye Småbørnsområde dækker BørnUngeLiv nu børn og unge fra 2-25 år (men kan udvides til 30 år). Det giver jer som kommune en hidtil uset mulighed for at få viden om – og derigennem fremme – børns sundhed og trivsel helt fra førskoleområdet og til de er godt på vej i voksenlivet.

 

På Småbørnsområdet er det muligt at opsætte spørgeskemaundersøgelser til forældre til småbørn i alderen 2-7 år. Spørgeskemaet omhandler sundhed og trivsel og indeholder en række af de samme temaer, som indgår i spørgeskemaet til forældre til børn i indskolingen.


Et samarbejde mellem praksis og viden

Spørgeskemaet er udviklet i tæt samarbejde mellem fagprofessionelle fra deltagerkommunerne og forskere fra flere forskningsinstitutioner samt medarbejdere fra BørnUngeLiv-sekretariatet.

 

Kommunen vælger selv spørgsmål

I vælger selv, hvilke spørgsmål der skal være med i jeres undersøgelser, og hvem målgruppen skal være. På den måde kan I være sikre på, at I kun får indhentet den viden, som I har behov for i forhold til jeres arbejde. Som EUs nye databeskyttelsesforordning foreskriver, skal man alene indhente viden om forhold, som man ønsker at handle på i kommunen.

Temaer i småbørnsspørgeskemaet

 • Basisspørgsmål om fx køn og alder
 • Barnets hverdag
 • Søvn
 • Sprog
 • Mad og måltider
 • Hygiejne
 • Barnets hjem
 • Forældrerollen
 • Barnets fødsel
 • Barnets sundhed og sygdomme
 • Astma og allergi - se uddybende beskrivelse nedenfor
 • SDQ – Styrker og vanskeligheder se uddybende beskrivelse nedenfor


Astma og allergi

I samarbejde med Sundhedsstyrelsen er der indføjet udvalgte spørgsmål om astma og allergi fra den astma- og allergipakke, der er fuldt implementeret på grundskoleområdet. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Kommunerne har i første omgang kun valgt, at en række af disse spørgsmål skal indgå på småbørnsområdet.


SDQ

Spørgeskemaet SDQ -  Strengths and Difficulties Questionnaire – er ligeledes implementeret på småbørnsområdet, ligesom det er i grundskolen. Det betyder, at jeres kommune kan vælge at lade det indgå i jeres spørgeskemaundersøgelser for børn i alderen 2-7 år. SDQ er et af de mest enkle spørgeskemaer og et af de bedst dokumenterede internationalt set. SDQ kan understøtte tværfagligt samarbejde i kommunen om et barn samt understøtte dialog med forældre om barnets eventuelle udfordringer og vanskeligheder. På den måde kan spørgeskemaet bidrage til at sikre, at væsentlig mistrivsel ikke overses men håndteres.


Hvordan kan undersøgelsen gennemføres?

Undersøgelsen kan fx gennemføres blandt alle forældre, der har børn i daginstitution, eller som en forberedelse til besøg af sundhedsplejen i hjemmet. Fx er der en række kommuner, hvor sundhedsplejen fremadrettet skal varetage 2/3-års-undersøgelser.