INSPIRATION

Inspiration til indsatser på BørnUngeLiv


BørnUngeLiv, som ejes af kommunerne, er en servicefunktion for det daglige arbejde i kommunerne.  Viden om, hvordan børn og unge har det, kobles nu til viden om, hvad man kan gøre. Det hele integreres i BørnUngeLivs arbejdsplatform. Det giver en stærk kobling til den praktiske hverdag for børn, unge, forældre og fagpersoner.


Kort vej fra viden til indsats

Mange deltagerkommuner har ønsket forslag til og oversigt over interventioner, som kan anvendes i direkte sammenhæng med den konkrete viden om børn og unges trivsel og sundhed, som kommunerne får ved hjælp af de gennemførte undersøgelser.


BørnUngeLiv kommer til at indeholde en bred vifte af tilbud af interventioner, herunder indsats- og undervisningsmateriale. Disse spænder fra det generelle til det specielle, fra mental sundhed til livsstil, fra det individuelle til det organisationsrettede.


Generelle trivselsfremmende tiltag har stor betydning for at understøtte såvel fysisk, som mental og social sundhed. Det er der bred faglig konsensus om. Langt hen ad vejen er der allerede adgang til denne viden og indsatser fra myndigheder og vidensinstitutioner nationalt og internationalt, og antallet af eksisterende videnskanaler er ganske stort. Men der er stor efterspørgsel i kommunerne efter en vejledning, som rækker ud over, hvad der i dag tilbydes, og som kvalificeret kan udpege og samle disse interventionsforslag på en fælles platform.


BørnUngeLiv skal ikke erstatte specifikke specialplatforme, men vil linke til disse. Interventionerne vil komme til at gælde for sundheds- og trivselsområdet, herunder mental sundhed, lige som det vil dække andre temaer, der er repræsenteret i BørnUngeLivs spørgeskemaer.

Samarbejde med indsatsudviklere og -udbydere

Det er BørnUngeLivs indtryk, at der bør samarbejdes bredt mellem organisationer, kommuner og vidensinstitutioner inden for feltet for derigennem at skabe øgede muligheder for impact. I det arbejde, som vi aktuelt er i gang med, har en del af forarbejdet været at møde de parter, der allerede har vist sig interesserede i at udvikle et partnerskab og selv har henvendt sig til BørnUngeLiv med henblik på samarbejde.


Vi håber, at videns- og uddannelsesinstitutioner, organisationer, ministerier og styrelser vil være med til at etablere et sådant bredt partnerskab i den kommende periode. Det kan bibringe et bredt fagligt samarbejde om, hvad der er relevant at få formidlet, både specifikt i forhold til fx mental sundhed og generelt i forhold til trivsel og sundhed mm.