INSPIRATION

Inspiration til indsatser

Det har længe været et ønske blandt deltagerkommunerne at kunne dele erfaringer med hinanden og andre aktører på børneområdet om indsatser. BørnUngeLiv har på baggrund af en rundspørge blandt aktører på området udarbejdet en oversigt over indsatser, der retter sig mod børn og unge i alderen 2 til 25 år og som nu er tilgængelig på systemet, når man logger ind. De beskrevne indsatser er primært udviklet og/eller driftet af danske almennyttige organisationer, forskningsinstitutioner, nationale styrelser og ministerier.  Men der indgår også indsatser, der er udviklet og afprøvet i andre lande, hvorefter de er tilpasset danske forhold. Indsatserne retter sig mod det brede sundhedsområde, fx mobning, trivsel og fællesskab, men også indsatser rettet mod rygning, alkohol, sund mad m.v. er blandt indsatserne.

 

Oversigten bygger på de indsatser, som BørnUngeLiv har haft kontakt til på nuværende tidspunkt og er derfor hverken udtømmende eller endelig. Vi håber, at den over tid udvikler sig til at blive en vidensdelings-platform mellem de institutioner, der udvikler og drifter relevante indsatser og de aktører i kommunerne som kan bringe indsatserne til anvendelse. På baggrund af feedback og ideudvikling håber vi, at platformen på sigt kan bidrage med ny indsigt i forhold til at udvikle indsatser.

 

De enkelte indsatser er overordnet beskrevet på BørnUngeLiv i korte faktaarks. Herfra linkes til den mere detaljerede beskrivelse hos de organisationer, styrelser eller institutioner, der har udviklet eller drifter de enkelte indsatser. Det sikrer, at indsatserne er opdaterede.

 

Deltagerkommuner kan Inspiration til indsatser to steder på BørnUngeLiv:

  • Under menupunktet Inspiration til indsatser kan man se oversigt over temaer og søge de enkelte indsatser frem. De kan herefter downloades som pdf.
  • Når man genererer en basisrapport, så er der mulighed for at tilføje de indsatser fra biblioteket, som man ønsker at se nærmere på.  Disse indsættes bagerst i rapporten.

 

Kun inspiration: Ingen sammenhæng mellem BørnUngeLivs temaer og indsatser på platformen

Det er vigtigt at understrege, at BørnUngeliv ikke har taget stilling til i hvilken grad indsatserne har dokumenteret effekt på områder eller problemstillinger, som indgår i BørnUngeLivs undersøgelser. Der er således ikke dokumentation for, at de problematikker, der identificeres i spørgeskemabesvarelserne – fx en mobbeproblematik – løses ved implementering af en af de beskrevne indsatser. 

 

Dokumentationsniveau

Det er organisationerne og institutionerne bag de pågældende institutioner, der selv har oplyst deres vurdering af dokumentationsniveauet, samt udarbejdet beskrivelse og de anbefalinger, der er til målgruppe og anvendelse i den enkelte indsats. BørnUngeLiv kan derfor ikke tage ansvar nogle dele af disse oplysninger.

 

Lokal forankring

Videnskabelige studier indikerer, at lokalt ejerskab og tilpasning er afgørende for en vellykket indsats. Det er derfor vigtigt at have fokus på:

  • at indsatsen tilpasses de lokale børn og unges behov og kultur
  • at indsatsen imødekommer individuelle behov og skaber motivation hos målgruppen
  • at indsatsen leveres af fagpersonale med viden og erfaring. Lokalt ejerskab er således en afgørende faktor for en effektfuld indsats.