INSPIRATION

Inspiration til indsatser

For at understøtte og inspirere medlemskommunerne til at handle på resultaterne fra deres undersøgelser, har BørnUngeLiv lanceret "Indspiration til indsatser".

 

Hvad er Inspiration til indsatser?

Inspiration til indsatser er en oversigt over eksempler på forskellige indsatser, som en kommune kan bruge i arbejdet med børn og unge i alderen 2 til 30 år. Indsatserne dækker et bredt spektrum af sundhedsområdet, herunder fx trivsel, fællesskab og mobning samt temaer som rygning, alkohol og kost.

 

Aktører bag Inspiration til indsatser

De beskrevne indsatser er primært udviklet og/eller driftet af danske almennyttige organisationer, forskningsinstitutioner, nationale styrelser, ministerier og kommuner. Der indgår også indsatser, der er udviklet og afprøvet i andre lande, hvorefter de er tilpasset danske forhold. Oversigten er dynamisk og bygger kun på de indsatser, vi indtil videre har kendskab til, og hvor indsatsudbyderen har ønsket at bidrage. Vi håber, at oversigten på sigt udvikler sig til at blive en aktiv videndelingsplatform blandt de bidragende.

 

Hvor og hvordan kan I se Inspiration til indsatser?

Medlemskommunerne har efter login på BørnUngeLiv adgang til Indspiration til indsatser på to forskellige måder:

  • Bibliotek: Under det nye menupunkt – Inspiration til indsatser– vil der være en oversigt over forskellige temaer. For hvert tema kan I se en liste med de foreslåede indsatser, og her kan de enkelte indsatser også søges frem. En indsats kan dække flere temaer og dermed være repræsenteret under flere temaer. For hver enkelt indsats ligger en kort beskrivelse samt et link til indsatsudbyderens hjemmeside, hvor man kan læse mere. Det er også muligt at downloade en beskrivelse af indsatsen som PDF.
  • Rapport: Når man genererer en basisrapport, vil der være mulighed for at tilføje de indsatser til sin rapport fra biblioteket, som man ønsker at drøfte og evt. arbejde videre med. De indsatser, der vælges, placeres bagerst i rapporten som bilag.

 

Kun til inspiration

Indsatserne er vurderet på baggrund af udbyder og relevans. BørnUngeLiv har ikke vurderet indsatsens kvalitet og i hvilken grad indsatserne har dokumenteret effekt på områder eller problemstillinger, som indgår i vores undersøgelser. Det er således vigtigt at understrege, at der ikke nødvendigvis er dokumentation for, at de problematikker, der identificeres i rapporterne – fx en mobbeproblematik – løses ved implementering af en af de beskrevne indsatser.

 

Dokumentationsniveau

Det er organisationerne, institutionerne og kommunerne bag de pågældendeindsatser, der selv har oplyst deres vurdering af dokumentationsniveauet samt udarbejdet beskrivelse og de anbefalinger, der er til målgruppe og anvendelse i den enkelte indsats. Det er derfor vigtigt, at kommunerne også her er kritiske og omhyggelige i deres udvælgelse og anvendelse af indsatser fra listen – både når det gælder den generelle forebyggelse i kommunerne og ved indsatser i forhold til konkrete problemstillinger.

 

Lokal forankring

Som mange kommuner allerede er opmærksomme på, indikerer videnskabelige studier, at lokalt ejerskab og tilpasning er afgørende for en vellykket indsats. Mere specifikt understreges det, at:

  • indsatsen skal tilpasses de lokale børn og unges behov og kultur
  • indsatsen skal imødekomme individuelle behov og skabe motivation hos målgruppen
  • indsatsen så vidt muligt skal leveres af fagpersonale med viden og erfaring.