OM OS

Implementering og drift

Når en kommune implementerer BørnUngeLiv, vil processen ofte indeholde følgende punkter:

 

Drøftelse og beslutning

Vi anbefaler, at de relevante forvaltninger og afdelinger indgår et samarbejde omkring BørnUngeLiv. Dette giver de bedste forudsætninger for at implementere og anvende BørnUngeLiv. BørnUngeLiv’s sekretariat stiller gerne en repræsentant til rådighed til at deltage i et møde i jeres kommune.


Implementeringsplan

Kommunen udarbejder en plan for, hvordan BørnUngeLiv skal implementeres. Her kan sekretariatet ved BørnUngeLiv bistå med inspiration fra andre kommuner.


Oprettelse af Superadministrator

Kommunen får oprettet en superadministrator på BørnUngeLiv. Denne superadministrator har adgang til at indstille og klargøre kommunen til at anvende BørnUngeLiv. Opgaverne er beskrevet i en udførlig manual. 


Undervisning af relevante medarbejdere

En medarbejder fra BørnUngeLiv’s sekretariat underviser relevante medarbejdere i kommunen i anvendelse af BørnUngeLiv. Undervisningen målrettes de forskellige faggrupper alt efter deres adgang til funktioner i systemet. Superadministrator, sundhedsplejersker og børn- og ungelæger vil derfor få den mest intensive undervisning. Undervisningen foregår i kommunen og varer ca. 4 timer.


Klargøring af BørnUngeLiv

Superadministratoren gør BørnUngeLiv klar til brug i kommunen. Blandt andet ved at oprette brugere. Det er typisk sundhedsplejersker, børn- og ungelæger, skole- og institutionsledere, skolelærere/pædagoger og eventuelt øvrige medarbejdere i kommunen, der skal kunne trække data fra undersøgelserne enten på individ- eller gruppeniveau.


Opsætning af spørgeskemaundersøgelser

Superadministratoren opsætter kommunens spørgeskemaundersøgelser. Forud for opsætning af en spørgeskemaundersøgelse skal kommunen vælge hvilke årgange der skal deltage, hvilke spørgsmål der skal indgå i undersøgelsen, og hvornår undersøgelsen skal gennemføres.

 

Udarbejdelse og udsendelse af informationsmateriale

Kommunen skal informere fx skoler, daginstitutioner, sundhedstjeneste, elever og forældre, når der igangsættes en spørgeskemaundersøgelse. Det kan blandt andet gøres via SkoleIntra/ForældreIntra. Kommunen får adgang til inspiration i form af informationsmaterialer, når de har indgået aftale med BørnUngeLiv.


Gennemførsel af spørgeskemaundersøgelser

Spørgeskemaundersøgelserne gennemføres på de ønskede årgange i den periode kommunen har fastlagt. Kommunen kan vælge at gennemføre undersøgelserne på forskellige tidspunkter af året for forskellige årgange.


Anvendelse af resultater fra BørnUngeLiv

Kommunen kan via BørnUngeLiv generere rapporter, som kan drøftes og anvendes i skolernes, daginstitutionernes, sundhedsplejens og kommunens arbejde. Så snart elever og forældre har udfyldt spørgeskemaerne i en undersøgelse, kan kommunen aflæse resultaterne via BørnUngeLiv. BørnUngeLiv er desuden integreret med journalsystemerne TM Sund og Novax.