OM OS

Hvad er BørnUngeLiv?

BørnUngeLiv er et redskab, som understøtter kommunernes store indsats for, at børn og unge trives godt. Redskabet er baseret på spørgeskemaer målrettet forældre, børn og unge. Viden fra spørgeskemaerne giver kommunen overblik over trivsel og sundhed på både klasse-/stue-, skole-/institutions- og kommuneniveau i form af børne- og ungeprofiler.


BørnUngeLiv skaber en tværfaglig platform, der giver anledning til dialog og bedre mulighed for at støtte det enkelte barn og den enkelte unge.


Den viden, der indsamles via BørnUngeLiv, gør det muligt at nytænke indsatser samt – i højere grad end tidligere – at målrette ressourcerne til børn og unge med særlige behov.


Kommunernes eget redskab

Udviklingen af BørnUngeLiv startede i 2007 under navnet Skolesundhed.dk. Det var fra begyndelsen et samarbejde mellem en række kommuner og Aarhus Universitet støttet af en bevilling fra TrygFonden. Den centrale idé var, at kommunerne med udgangspunkt i praksis udviklede et fælles arbejdsværktøj – og fra 2011 blev rettighederne til at anvende Skolesundhed.dk., det som i dag hedder BørnUngeLiv, overgivet til deltagerkommunerne af Aarhus Universitet. Det betyder, at det er deltagerkommunerne, der ejer BørnUngeLiv. Det er derfor deltagerkommunerne, der definerer indholdet – bl.a. hvilke temaer de ønsker at integrere i spørgeskemaerne. BørnUngeLiv tilbyder et fleksibelt design, hvor kommunernes behov til stadighed er omdrejningspunktet for udviklingen. Det er med til at sikre et redskab, der er fleksibelt, praksisnært, let at anvende og gennemtestet af rigtig mange brugere.


BørnUngeLiv rettede sig i de første mange år mod grundskolen med spørgeskemaer til indskoling, mellemtrin og udskoling. Deltagerkommunerne har brugt platformen både til monitorering og som dialogværktøj på forskellige niveauer – fx til at kvalificere de personlige samtaler mellem elever/forældre og sundhedsplejersker/børn- og ungelæger og som dialogværktøj mellem elever og lærere, mellem skolens medarbejdere og mellem forældre og skole.


I de sidste år er der åbnet nye områder på BørnUngeLiv. Platformen dækker nu børn og unge i alderen 2-25 år. (Det er dog muligt at udvide op til 30 år, hvis man har uddannelser, hvor den aldersgruppe indgår).


I 2015 blev Ungeprofilundersøgelsen gennemført for første gang på BørnUngeLiv. Ungeprofilundersøgelsen fungerer anderledes end de øvrige undersøgelser på BørnUngeLiv, da undersøgelsen kun er åben i nogle måneder i vinterhalvåret. 

I august 2017 er et nyt småbørnsområde blevet åbnet for deltagerkommunerne. Småbørnsspørgeskemaet kan anvendes af såvel sundhedspleje som daginstitutionsområde, og ligesom på grundskole- og ungeområdet er det frivilligt for respondenterne at besvare spørgeskemaer.


Endelig er BørnUngeLivPLUS blevet tilgængelig. BørnUngeLivPLUS er et samarbejdsredskab, så forældre og fagprofessionelle i kommunen i fællesskab kan støtte barnets dagligdag og trivsel. Et fælles mål og et fælles sprog for mental sundhed og mistrivsel kvalificerer og effektiviserer dialogen mellem de involverede børn/unge, deres forældre, pædagoger/lærere samt andre faggrupper.


I dag er ca. 70 kommuner en del af BørnUngeLiv-fællesskabet, og de er med til hele tiden at udvikle BørnUngeLiv.


TrygFonden, Komiteen for Sundhedsoplysning og de nuværende deltagerkommuner af BørnUngeLiv indgik i 2019 et nyt 4-årigt strategisk samarbejde for at sikre udvikling og national udrulning af BørnUngeLiv i bestræbelserne på at understøtte kommunernes arbejde med børn og unges trivsel.


Undersøgelser på BørnUngeLiv

I har mulighed for at afvikle følgende undersøgelser på BørnUngeLiv:

  1. Småbørnsundersøgelser
  2. Grundskoleundersøgelser
  3. Ungeprofilundersøgelsen
  4. Undervisningsmiljøvurdering
  5. BørnUngeLivPLUS


Hvornår kan undersøgelserne afvikles?

Undersøgelse (1), (2)(4) og (5) kan I afvikle når som helst i løbet af skoleåret. Ungeprofilundersøgelsen (3) afvikles i fastlagte perioder.


BørnUngeLiv-sekretariatet

Bag BørnUngeLiv står et tværfagligt sekretariat, som sikrer den fortsatte udvikling af BørnUngeLiv og understøtter kommunernes implementering, drift og anvendelse. Du er altid meget velkommen til at kontakte sekretariatet