OM OS

Hvad er BørnUngeLiv?

BørnUngeLiv er et digitalt redskab til at understøtte kommunernes arbejde med børn og unges sundhed og trivsel.

 

Med BørnUngeLiv får kommunerne en tværfaglig platform, der giver mulighed for dialog på tværs af forvaltninger og fagligheder og dermed bedre mulighed for at støtte det enkelte barn og den enkelte unge. På platformen er der adgang til målrettede spørgeskemaer, som kommunerne kan anvende til at få lokal, opdateret viden om børn og unges trivsel, baseret på svar fra elever og forældre. Den viden, der indsamles via BørnUngeLiv, gør det muligt at nytænke indsatser samt – i højere grad end tidligere – at målrette ressourcerne til børn og unge med særlige behov.

 

Spørgeskemaerne er målrettet børn og unge i alderen 0 til 30 år. Et tæt samarbejde med de professionelle i medlemskommunerne er med til at sikre, at BørnUngeLiv er lettilgængeligt, fleksibelt og gennemtestet af mange kommuner og brugere. På individniveau kan sundhedsplejersker, PPR og socialforvaltningen bruge spørgeskemaerne til at kvalificere deres samtaler med børn og forældre. Kommunerne kan ligeledes generere aggregerede rapporter, som sætter sundhed og trivsel på dagsordenen og giver værdifuld indsigt i sundhedstilstanden på klasse-/stueniveau eller institutions- og kommuneniveau.

 

BørnUngeLiv indeholder fire forskellige moduler, som du kan læse mere om i fanerne øverst på siden.

 

BørnUngeLiv styrker det tværfaglige arbejde i kommunen

I sundhedsplejen
På individniveau skaber besvarelserne i BørnUngeLiv et kvalificeret grundlag for sundhedstjenestens samtaler med børn, unge og forældre.

I skoler og daginstitutioner
Et fleksibelt rapportsystem giver mulighed for med det samme at generere rapporter på stue-/klasse-, institutions-/skole- og kommuneniveau og for de deltagende kommuner i regionen og på landsplan. Viden fra undersøgelserne understøtter dialogen mellem fagprofessionelle, børn og forældre.
Data bruges i daginstitutionen/skolen, på forældremøder, i elevråd, klasseteams, ledelsesteam og andre relevante fora. Det skaber fokus på børn og unges trivsels- og sundhedsmæssige styrker og udfordringer og giver mulighed for at handle med det samme på mistrivsel.

I PPR og socialforvaltningen
Gennem BørnUngeLivPLUS får kommunens fagprofessionelle, herunder PPR og Socialforvaltningen, mulighed for at iværksætte særlige undersøgelser på et barn/ung, hvis der er bekymring om mistrivsel. På PLUS kan en SDQ gennemføres med svar fra både forældre, skole/institution og den unge selv (hvis over 11 år). Dermed sikres flere perspektiver på barnet/den unge og en vigtig inddragelse af det daglige sociale miljø.

 

Det politisk administrative niveau
Kommunen kan gennem grupperapporter få detaljerede målinger af trivsel og sundhed samt adgang til sparring, sammenligning og erfaringsudveksling med andre kommuner, der anvender BørnUngeLiv.
Det kvalificerer og systematiserer kommunens arbejde på området, da kommunen på et vidensbaseret grundlag kan målrette sine ressourcer på gruppe- og individniveau – også i forhold til børn og unge med særlige behov.

 

Kommunernes eget redskab

BørnUngeLiv har siden 2015 været ledet af et tværfagligt sekretariat placeret i Komiteen for Sundhedsoplysning, men pr. 1. januar 2022 er platformen overgået til at være en selvstændig, almennyttig forening ledet af medlemskommunerne. En lang række forsknings- og videninstitutioner, styrelser, ministerier og medlemskommuner bidrager til fagligt at kvalificere og sikre, at indhold og funktion er relevant og baseret på den nyeste viden.

 

BørnUngeLiv-sekretariatet

Bag BørnUngeLiv står et tværfagligt sekretariat, som sikrer den fortsatte udvikling af BørnUngeLiv og understøtter kommunernes implementering, drift og anvendelse. Du er altid meget velkommen til at kontakte sekretariatet