UNGE

Ungeundersøgelser på ungeområdet

Det er muligt at gennemføre to forskellige undersøgelser målrettet unge under 30 år på BørnUngeLiv:


  1. Ungeprofilundersøgelsen
  2. Unge


1. Ungeprofilundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelsen er udarbejdet af at bredt partnerskab bestående af kommuner, vidensinstitutioner, organisationer, styrelser og ministerier.

 

Ungeprofilundersøgelsen indeholder to undersøgelser:


  1. Én målrettet elever i 7, 8. og 9. klasse.
  2. Én målrettet alle unge mellem 15-30 år (10. klasse, ungdomsuddannelser, unge uden for uddannelse og/eller arbejdsmarked).


Hvornår foregår Ungeprofilundersøgelsen?

Ungeprofilundersøgelsen 2019 afvikles i en fast periode, nemlig i perioden fra den 1. november til den 31. december 2019.

 

Når I er oprettet på BørnUngeLiv, har I adgang til diverse skabeloner til jeres kommunikation med skoler, forældre og unge, ligesom I kan finde spørgeskemaerne og manual.

 

Vi har desuden en support, der står klar til at hjælpe jer. Læs mere om supporten her.

 

Tilmelding Ungeprofilundersøgelsen 2019

I kan tilmelde jer Ungeprofilundersøgelsen 2019 frem til den 15. september 2019 ved at kontakte supporten.

 

 

2. Unge

Spørgeskemaerne til unge er målrettet unge fra 15-30 år. Spørgeskemaerne udfyldes af de unge og indeholder emner, der er aktuelle for dem. 

 

Denne undersøgelse kan gennemføres på CPR-nummer, hvis kommunen ønsker det. Det kan fx være aktuelt, hvis de unges besvarelse skal anvendes til individuelle samtaler om sundhed og trivsel på deres uddannelsesinstitution.

 

ARKIV

Ungeprofilundersøgelsen 2015

I 2015 gennemførtes Ungeprofilundersøgelsen som en pilotundersøgelse med 36 deltagende kommuner og knap 50.000 besvarelser fra unge på tværs af landet. Resultaterne har ført til vigtig lokal viden og igangsættelse af lokale, målrettede indsatser, se mere i rapporten: Ungeprofilundersøgelsen 2015

 

Konference om Ungeprofilundersøgelsen

Partnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen afholdt d. 24. oktober 2016 Ungeprofilkonferencen: "Sådan har danske unge det - når de selv skal sige det", hvor resultaterne fra rapporten blev afsløret. Læs mere om konferencen her.

 

Her er et udpluk af oplæggene fra konferencen:

Kriminalitet og kriminelle ungdomsgrupper - oplæg af Jakob Demant og Rannvá Møller

Mental sundhed og digital eksponering - oplæg af Carsten Obel

Social kapital - oplæg af Flemming Balvig

 

Der var stor nyhedsdækning af resultaterne fra rapporten Ungeprofilundersøgelsen 2015. Læs de spændende nyheder her.