UNGE

Ungeundersøgelser på ungeområdet

Det er muligt at gennemføre to forskellige undersøgelser målrettet unge under 30 år på BørnUngeLiv:


  1. Ungeprofilundersøgelsen
  2. Unge


1. Ungeprofilundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelsen er udarbejdet af at bredt partnerskab bestående af kommuner, vidensinstitutioner, organisationer, styrelser og ministerier.

 

Ungeprofilundersøgelsen indeholder to undersøgelser:


  1. Én målrettet elever i 7, 8. og 9. klasse.
  2. Én målrettet alle unge mellem 15-30 år (10. klasse, ungdomsuddannelser, unge uden for uddannelse og/eller arbejdsmarked).


Hvornår foregår Ungeprofilundersøgelsen?

Ungeprofilundersøgelsen 2019 afvikles i en fast periode, nemlig i perioden fra den 1. november til den 31. december 2019.

 

Når I er oprettet på BørnUngeLiv, har I adgang til diverse skabeloner til jeres kommunikation med skoler, forældre og unge, ligesom I kan finde spørgeskemaerne og manual.

 

Vi har desuden en support, der står klar til at hjælpe jer. Læs mere om supporten her.

 

Tilmelding Ungeprofilundersøgelsen 2019

I kan tilmelde jer Ungeprofilundersøgelsen 2019 frem til den 15. september 2019 ved at kontakte Marie Affmann.

 

It-baseret

Ungeprofilundersøgelsen kører via undersøgelsesportalen BørnUngeLiv, som siden 2007 har været anvendt i en lang række af landets kommuner til at gennemføre spørgeskemaundersøgelser i grundskolen. BørnUngeLiv er ejet af deltagerkommunerne og anvendes dels som dialogværktøj for de, der arbejder med børn og unge i kommunerne, og dels til monitorering af børn og unges sundhed og trivsel i kommunerne. Via BørnUngeLiv er det således muligt for landets kommuner at arbejde målrettet med børn og unge fra 2-30 år med afsæt i selvrapporterede data.


Undersøgelsens form

I Ungeprofilundersøgelsen anvendes såvel NemID som UNI-Login som login på systemet. Når den unge gemmer sin besvarelse til sidst, fjernes forbindelsen mellem personen og selve besvarelsen. Bliver besvarelsen afbrudt, sker det automatisk ved midnat samme dag, hvis ikke den unge har logget ind igen forinden og endelig gennemført. Den enkelte unges besvarelse knyttes således ikke til den unges CPR og navn, og det vil kun være muligt at trække grupperapporter i systemet.

 

2. Unge

Spørgeskemaerne til unge er målrettet unge fra 15-30 år. Spørgeskemaerne udfyldes af de unge og indeholder emner, der er aktuelle for dem. 

 

Denne undersøgelse kan gennemføres på CPR-nummer, hvis kommunen ønsker det. Det kan fx være aktuelt, hvis de unges besvarelse skal anvendes til individuelle samtaler om sundhed og trivsel på deres uddannelsesinstitution.

 

ARKIV

Ungeprofilundersøgelsen 2015

I 2015 gennemførtes Ungeprofilundersøgelsen som en pilotundersøgelse med 36 deltagende kommuner og knap 50.000 besvarelser fra unge på tværs af landet. Resultaterne har ført til vigtig lokal viden og igangsættelse af lokale, målrettede indsatser, se mere i rapporten: Ungeprofilundersøgelsen 2015

 

Konference om Ungeprofilundersøgelsen

Partnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen afholdt d. 24. oktober 2016 Ungeprofilkonferencen: "Sådan har danske unge det - når de selv skal sige det", hvor resultaterne fra rapporten blev afsløret. Læs mere om konferencen her.

 

Her er et udpluk af oplæggene fra konferencen:

Kriminalitet og kriminelle ungdomsgrupper - oplæg af Jakob Demant og Rannvá Møller

Mental sundhed og digital eksponering - oplæg af Carsten Obel

Social kapital - oplæg af Flemming Balvig

 

Der var stor nyhedsdækning af resultaterne fra rapporten Ungeprofilundersøgelsen 2015. Læs de spændende nyheder her.

 

Ungeprofilundersøgelsen 2016 

Ungeprofilundersøgelsen 2016 gennemførtes fra den 1. oktober - 30. november 2016. 42 kommuner deltog i Ungeprofilundersøgelsen i 2016 med besvarelser fra 50.000 unge.