UNGE

Ungeprofilundersøgelsen

Et godt ungeliv

Ungeprofilundersøgelsens formål er at bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt ungeliv. Undersøgelsen skal give kommuner og uddannelsesinstitutioner en aktuel viden om unges trivsel, sundhed, livsopfattelse og livssituation og bidrager dermed til at styrke den forebyggende indsats i og på tværs af landets kommuner.

 

Målgrupper

Ungeprofilundersøgelsen er inddelt i tre målgrupper:

  • Elever i udskolingen (7.-9. klasse)
  • Unge i aldersgruppen 15-30 år, der går på en uddannelsesinstitution (inkl. 10. klasse) i den deltagende kommune
  • Unge i aldersgruppen 15-30 år, der er uden for uddannelse og beskæftigelse og har bopæl i den deltagende kommune

 

Tidspunkt

Ungeprofilundersøgelsen gennemføres hvert år. De deltagende kommuner vælger selv, hvornår deres kommunale undersøgelse skal være åben inden for en fastsat tidsramme. Ungeprofilundersøgelsen gennemføres i 2019 inden for nedenstående perioder:

  • Elever i udskolingen: 1. november til 31. december 2019
  • Unge i uddannelse: 1. november 2019 til 31. januar 2020
  • Unge uden for uddannelse og beskæftigelse: Fra 1. februar 2020 (slutdato meldes ud senere)

2

Frivilligt at deltage

Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og hvis der er spørgsmål, som de unge ikke ønsker at svare på, kan de springe dem over.

 

Support

De deltagende kommuner har adgang til diverse informationsmateriale og manual til systemet. Vi har desuden en support, der står klar til at hjælpe jer. Læs mere om supporten her.

 

Tilmelding Ungeprofilundersøgelsen 2019

I kan tilmelde jer Ungeprofilundersøgelsen 2019 frem til den 15. september 2019 ved at kontakte supporten.

 

Arkiv

Ungeprofilundersøgelsen 2015

I 2015 gennemførtes Ungeprofilundersøgelsen som en pilotundersøgelse med 36 deltagende kommuner og knap 50.000 besvarelser fra unge på tværs af landet. Resultaterne har ført til vigtig lokal viden og igangsættelse af lokale, målrettede indsatser, se mere i rapporten: Ungeprofilundersøgelsen 2015

 

Konference om Ungeprofilundersøgelsen

Partnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen afholdt d. 24. oktober 2016 Ungeprofilkonferencen: "Sådan har danske unge det - når de selv skal sige det", hvor resultaterne fra rapporten blev afsløret. Læs mere om konferencen her.

 

Her er et udpluk af oplæggene fra konferencen:

Kriminalitet og kriminelle ungdomsgrupper - oplæg af Jakob Demant og Rannvá Møller

Mental sundhed og digital eksponering - oplæg af Carsten Obel

Social kapital - oplæg af Flemming Balvig

 

Der var stor nyhedsdækning af resultaterne fra rapporten Ungeprofilundersøgelsen 2015. Læs de spændende nyheder her.