BØRNUNGELIV PLUS

BørnUngeLivPLUS

BørnUngeLivPLUS er et tværfagligt redskab til håndtering af mistrivsel og til at understøtte mental sundhed. Formålet er at give børn, som i en periode af deres opvækst har behov for støtte, en systematisk og velkoordineret støtte. Et fælles mål for mental sundhed og mistrivsel kvalificerer og effektiviserer dialogen mellem de involverede børn/unge, deres forældre, pædagoger/lærere samt andre faggrupper.


De faggrupper, som arbejder med området i det daglige, vil få mulighed for at anvende gennemtestede redskaber og metoder på en elektronisk platform med mulighed for monitorering, opfølgning og evaluering af behandling. Psykologer i PPR, socialrådgivere og børnepsykiatere bidrager på forskellige måder og har derfor behov for forskellige redskaber, men de har som fælles interesse at vurdere barnets mentale sundhedsniveau før, under og efter indsatsen. 

Deltagerkommuner