BØRNUNGELIV PLUS

Spørgeskemaundersøgelser - PLUS

BørnUngeLivPLUS er et samarbejdsredskab for forældre og fagprofessionelle i kommunen for at støtte børn og unge med behov for en særlig indsats. På platformen er der adgang til gennemtestede redskaber og metoder med mulighed for monitorering, opfølgning og evaluering af behandling.


BørnUngeLivPLUS indeholder en digital version af spørgeskemaet SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire), som er et internationalt anerkendt standardiseret spørgeskema, der giver mulighed for systematisk at vurdere børn og unges trivsel. Der findes også en version af SDQ-skemaet til opfølgning til børn/unge, der gennemgår et forløb.


Platformen understøtter arbejdet med et fælles mål og et fælles sprog for mental sundhed og mistrivsel, som kvalificerer og effektiviserer dialogen mellem de involverede børn/unge, deres forældre, pædagoger/lærere samt andre faggrupper.


Der findes følgende spørgeskemaer på BørnUngeLivPLUS:


 

 

SDQ
(barnet skal være i alderen 2-17 år)

Opfølgnings-SDQ
(barnet skal være i alderen 2-17 år)

Op til 6 respondenter

Ja

Ja


Det er således muligt at inddrage op til 6 personer i en fælles undersøgelse om samme barn. Dette kan inkludere barnets egen besvarelse, flere forældre/plejeforældre, relevante lærere, relevante pædagoger og fx fritidstrænere. På denne måde sikres det, at barnets daglige sociale miljø inddrages og relevante perspektiver på barnets situation afdækkes.


Anvendelse af data fra BørnUngeLiv

Når I har indhentet en eller flere besvarelser, kan I nemt og effektivt få vist data.


Individbesvarelse med normtal:

  • SDQ-normscores, gør det let at få et overblik over den enkelte besvarelse, og hvilke styrkesider eller udfordringer, der er for det pågældende barn i forskellige miljøer.
  • Opfølgnings-SDQ gør det muligt at følge barnets udvikling over tid, fx ift. opfølgning på en konkret indsats.


PPR, sundhedsplejersker eller andre fagpersoner kan anvende viden til at understøtte, kvalificere og målrette indsatser samt understøtte samtalen med det enkelte barn og udvalgte personer omkring barnet.