OM OS

Foreningen BørnUngeLivs årsmøde 2023


Bestyrelsen og sekretariatet for BørnUngeLiv glæder sig til et af årets højdepunkter i Foreningen BørnUngeLiv: Årsmøde og repræsentantskabsmøde d. 8. november 2023. Denne dag samles en masse kommuner og samarbejdspartnere.


Årsmøde med temaet: Fra synsning til mere sikker viden

Årsmødet vil have fokus på anvendelse af data fra BørnUngeLiv. Vi håber, at I alle vil få inspiration til jeres arbejde – både gennem oplæg og praksisnære cases samt dialog og netværk med de øvrige deltagere.

 

Repræsentantskabsmøde og valg til bestyrelsen

Som en del af årsmødet afholdes det årlige repræsentantskabsmøde for alle medlemskommuner. Kom og hør bestyrelsens beretning om, hvad 2023 har budt på i Foreningen BørnUngeLiv, og hvad strategien er for den kommende periode.

På repræsentantskabsmødet er der i år valg til bestyrelsen blandt medlemskommunerne i hhv. Region Syddanmark og Region Hovedstaden. Husk at gøre jeres indflydelse gældende ved at deltage i repræsentantskabsmødet og stemme til valget.


Slides fra årsmøde

Du kan herunder hente slides fra oplæg på BørnUngeLivs årsmøde. OBS. Nogle præsentationer er forkortede, da de indeholder resultater fra ikke offentliggjorte undersøgelser, som ikke må deles.


Hvorfor er data vigtige?

v. Katrine Rich Madsen, seniorforsker og forskningsleder for børn og unges sundhed, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Hent slides her.


Elevinddragelse på uddannelsesinstitutioner.

v. Lene Winther Ringgaard, chefkonsulent og seniorprojektleder på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Hent slides her.


Dialog i klasser.

v. Vibeke Stage, sundhedsplejerske, Odense Kommune.

Hent slides her.


Anvendelse af data på kommuneniveau.

v. Hanne Holstein Ipsen og Niels Staghøj, Skanderborg Kommune

Hent slides her.