JOB

Kære ansøger


Foreningen BørnUngeLiv behandler din jobansøgning, inkl. de personoplysninger du har medtaget heri (typisk navn, adresse, kontaktdata og CV) som angivet nedenfor:


Ved modtagelse af uopfordrede ansøgninger vedr. stillinger, hvor der ikke i nær fremtid er behov for medarbejdere, slettes ansøgningen.


Ved modtagelse af uopfordrede ansøgninger, kan ansøgningen gemmes i op til 6 måneder.


Ved modtagelse af ansøgninger i forbindelse med en opslået stilling, gemmer vi din ansøgning indtil stillingen er besat, herefter slettes den – medmindre der, selvom du ikke har fået stillingen, er belæg for at gemme den efter ovenstående kriterier (maksimalt 6 måneder).  


Retsgrundlaget for vores indsamling/opbevaring/behandling af personoplysningerne er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og såfremt din ansøgning indeholder følsomme personoplysninger artikel 9, stk. 2, litra b.


Formålet med vores persondatabehandling er rekruttering af kvalificeret personale.


Foreningen BørnUngeLiv er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger:

Kochsgade 31D
5000 Odense C

Telefon: 70272757

Mail: kontakt@boernungeliv.dk 

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger til 3. mand. Dine oplysninger overføres ikke til lande uden for EU og EØS.


Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig m.v. jfr. nærmere persondataforordningens artikel 15. Du har efter artikel 21 endvidere i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Foreningens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.


Du har ret til at få urigtige oplysninger vi har om dig slettet, jfr. nærmere persondataforordningens artikel 16.


Du har ret til at få slettet dine oplysninger hos os jfr. persondataforordningens artikel 17. – Fx ved at meddele os, at du ønsker ansøgningen slettet, idet du har ombestemt dig og ikke længere ønsker at søge en stilling hos os.


Endelig har du efter artikel 18 i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.


Du har efter artikel 20 i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Du er til enhver tid velkommen til at kontakte Foreningen, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

                 
                  Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se
                  www.datatilsynet.dk.