UNGE

Ungeprofilundersøgelsen: Samarbejde 

I erkendelse af at der er store lokale forskelle på, hvilke livsvilkår unge har, og hvordan de har det, er en række af landets kommuner gået sammen med nationale vidensinstitutioner og organisationer, styrelser og ministerier om i et nyt partnerskab at gennemføre en undersøgelse, som kan imødekomme de lokale behov for viden, samtidig med at det kan bruges regionalt og nationalt.

 

Undersøgelsen kan gentages med jævne mellemrum, så tendenser kan følges. Hvis der er bekymrende tendenser, kan man hurtigt sætte ind, myter kan aflives, og lokale indsatsers effekt kan vurderes og løbende forbedres.

 

Undersøgelsen skal give skoler, uddannelsesinstitutioner, kommuner og forskningsinstitutioner det datagrundlag, der er behov for i arbejdet med at monitorere børn og unges trivsel, sundhed og risikoadfærd og dermed bidrage til at styrke og målrette indsatser i og på tværs af landets kommuner. For at etablere den bedste indsats er det væsentligt, at man kender udgangspunktet. Fx hvor mange der ryger hash, hvor mange der har det svært med at passe sin skolegang osv.

 

Ungeprofilundersøgelsen er en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der systematisk indsamler data om målgruppen og giver kommunerne et faktuelt grundlag at tilrettelægge lokale indsatser på.