SMÅBØRN

Hvad kan jeres kommune anvende undersøgelsen til?

Nedenfor er en række eksempler på situationer og samarbejde, som en småbørnsundersøgelse kan anvendes til i jeres kommune.


 1. På dagtilbudsområdet - læs mere her
 2. I sundhedsplejen - læs mere her
 3. I det tværfaglige samarbejde på tværs af forvaltninger - læs mere her
 4. Særlige indsatser - BørnUngeLivPLUS - læs mere her
 5. Politisk og strategisk styringsredskab - læs mere her
 6. Hvad kan familierne anvende undersøgelsen til? - læs mere her

Kom godt i gang - vi sidder klar til at hjælpe - læs mere her


1. På dagtilbudsområdet

 • Kan danne grundlag for en pædagogisk og sundhedsfremmende tilrettelagt praksis i dagtilbuddene.
 • Kan anvendes som udgangspunkt for samtale mellem institution og familie.
 • Kan følge børn over tid i forhold til mental trivsel, blandt andet gennem SDQ.
 • Den enkelte pædagog/leder kan se besvarelser på individniveau, hvis forældre giver samtykke.


2. I sundhedsplejen

 • Kan bruges forud for fx 3-års besøg til at kvalificere sundhedsplejens arbejde.
 • Kan give forældre bedre indblik i, hvad man kan tale med sundhedsplejen om.


3. I det tværfaglige samarbejde på tværs af forvaltninger

 • Kan understøtte samarbejdet med skolerne i forbindelse med skolestart og klassesammensætning.
 • Kan understøtte samarbejdet mellem sundhedspleje og pædagogisk personale, samt socialforvaltning mv., herunder målrette faglig sparring med relevante samarbejdspartnere og dermed bruges til tidlig opsporing.
 • Kan give overblik over sundhedstilstanden for småbørn i kommunen og skabe et fælles sprog for trivsel og sundhed.
 • Give mulighed for at differentiere indsatser og lave gruppebaserede indsatser.
 • Måle på effekt af indsatser.


4. Særlige indsatser – BørnUngeLivPLUS

På baggrund af viden fra småbørnsundersøgelser kan kommunen anvende BørnUngeLivPLUS til at iværksætte yderligere undersøgelser, hvis der er bekymring om mistrivsel.


5. Politisk og strategisk styringsredskab

Kan anvendes som styringsredskab i kommunens politiske og strategiske arbejde med trivsel og sundhed. Resultaterne kan bl.a. anvendes i forbindelse med politiske drøftelser, planlægning og løbende justering af indsatser og strategier og som input til budgetprocesser. Profilerne giver politikerne mulighed for at få en status og følge med i udviklingen af sundhedstilstanden hos kommunens førskolebørn. Data fra BørnUngeLiv kan eksporteres til Excel og anvendes til analyserapporter på kommunalt niveau.


6. Hvad kan familierne anvende undersøgelsen til?

Når forældrene besvarer spørgeskemaet, kan de forberede sig på, hvad samtalen med sundhedsplejen/samtalen med daginstitutionen kommer til at dreje sig om. Desuden kan besvarelsen give anledning til, at de får drøftet deres barns sundhed og trivsel og får en ide om, hvorvidt der er emner, de ønsker at tage op med sundhedsplejersken/daginstitutionen.


BørnUngeLiv har lavet forslag til informationsbreve, som I kan anvende som skabelon til at sende ud til forældrene via det intranet, der er tilknyttet dagtilbuddene, eller via e-Boks.

 

Kom godt i gang -  vi sidder klar til at hjælpe

Hvis I ønsker at høre mere om småbørnsområdet, så kontakt BørnUngeLiv på supporten. Så sørger vi for, at I får mere information, eller at vi kan komme ud til et møde.


Vi hjælper jer også gerne med at sætte undersøgelser op på det nye område. Kontakt os på BULsupport@sundkom.dk eller 70 27 27 56.