OM OS

Anvendelse

BørnUngeLiv er et dialog- og monitoreringsværktøj omkring trivsel og sundhed. Forældre, børn og unges spørgeskemabesvarelser genererer børn- og ungeprofiler, som danner grundlag for et fælles sprog for alle de faggrupper, der arbejder med børn og unge i kommunen. Det gør BørnUngeLiv til et dialogredskab mellem faggrupper - og lige så vigtigt: Et dialogredskab mellem kommunens medarbejdere og borgere.


Børne- og ungeprofilerne giver kommunen detaljerede målinger af trivsel og sundhed. Kommunen får adgang til sparring, sammenligning og erfaringsudveksling med andre kommuner, der anvender BørnUngeLiv. Børne- og ungeprofilerne kvalificerer og systematiserer kommunens arbejde på området, da kommunen på et vidensbaseret grundlag kan målrette sine ressourcer på gruppe- og individniveau, for eksempel i forhold til børn med særlige behov.


Læs mere om anvendelse under de enkelte områder.