Nyheder

27-04-2020

Inspiration til Indsatser


Inspiration til indsatser

Der har længe været et ønske blandt deltagerkommunerne om at kunne tilgå en oversigt over eksempler på indsatser, som kommunen kan bruge i arbejdet med børn og unge. Derfor lancerer vi nu ”Inspiration til indsatser” på BørnUngeLiv, som vil blive udbygget løbende over de næste år.


Hvad er Inspiration til indsatser

Inspiration til indsatser er en oversigt over eksempler på forskellige indsatser, som en kommune kan bruge i arbejdet med børn og unge i alderen 2 til 30 år. Indsatserne dækker et bredt spektrum af sundhedsområdet, herunder fx trivsel, fællesskab og mobning samt temaer som rygning, alkohol og kost.


Aktører bag Inspiration til indsatser

De beskrevne indsatser er primært udviklet og/eller driftet af danske almennyttige organisationer, forskningsinstitutioner, nationale styrelser, ministerier og kommuner. Der indgår også indsatser, der er udviklet og afprøvet i andre lande, hvorefter de er tilpasset danske forhold. Oversigten er dynamisk og bygger kun på de indsatser, vi indtil videre har kendskab til, og hvor indsatsudbyderen har ønsket at bidrage. Vi håber, at oversigten på sigt udvikler sig til at blive en aktiv videndelingsplatform blandt de bidragende.


Hvor og hvordan kan I se Inspiration til indsatser?

Inspiration til indsatser i BørnUngeLiv kommer til at være tilgængelig på to forskellige måder:


  • Bibliotek: Under det nye menupunkt – Inspiration til indsatser– vil der være en oversigt over forskellige temaer. For hvert tema kan I se en liste med de foreslåede indsatser, og her kan de enkelte indsatser også søges frem. En indsats kan dække flere temaer og dermed være repræsenteret under flere temaer. For hver enkelt indsats ligger en kort beskrivelse samt et link til indsatsudbyderens hjemmeside, hvor man kan læse mere. Det er også muligt at downloade en beskrivelse af indsatsen som PDF.

  • Rapport: Når man genererer en basisrapport, vil der være mulighed for at tilføje de indsatser til sin rapport fra biblioteket, som man ønsker at drøfte og evt. arbejde videre med. De indsatser, der vælges, placeres bagerst i rapporten som bilag.


Kun til inspiration

Indsatserne er vurderet på baggrund af udbyder og relevans. BørnUngeLiv har ikke vurderet indsatsens kvalitet og i hvilken grad indsatserne har dokumenteret effekt på områder eller problemstillinger, som indgår i vores undersøgelser. Det er således vigtigt at understrege, at der ikke nødvendigvis er dokumentation for, at de problematikker, der identificeres i rapporterne – fx en mobbeproblematik – løses ved implementering af en af de beskrevne indsatser.