Nyheder

15-02-2019

Børns sundhed og trivsel under lup i Nordjylland


Region Nordjylland og de nordjyske kommuner lancerede d. 6. februar 2019 resultaterne af en stor og unik undersøgelse baseret på 10.614 børns svar - Børnesundhedsprofilen

Som den første region i landet har Region Nordjylland valgt at prioritere og udvikle en Børnesundhedsprofil, som viser et helt overordnet billede af de nordjyske børns sundhed og trivsel. Rapporten er baseret på børnenes egne svar indsamlet via BørnUngeLiv.dk.

 

I tæt samarbejde med de nordjyske kommuner indsamlede Region Nordjylland i efteråret 2017 data til den første regionale Børnesundhedsprofil. Børn i 1., 5. og 8. klasse blev stillet alderssvarende spørgsmål om deres trivsel, sundhed og helbred, og svarene fra spørgeskemaerne er nu blevet bearbejdet på både kommunalt og regionalt niveau og foreligger som rapport.

 

De overordnede resultater viser, at de fleste børn trives godt, har stærke sociale relationer og har sunde vaner. Der findes dog en lille men betydelig gruppe, som har problemer med deres trivsel eller har uhensigtsmæssige sundhedsvaner. Derudover viser undersøgelsens resultater, at der er markante forskelle i forhold til de nordjyske børns sociale baggrund og deres sundhedsvaner.

 

Giver unik viden om de nordjyske børn
Børnesundhedsprofilen er unik for Region Nordjylland, da det er første gang, at børnene selv bliver spurgt til deres trivsel og sundhedstilstand. Ved at spørge børnene selv fås et indblik i aspekter af børnenes sundhed, helbred og trivsel, som ellers ikke er mulige at genfinde i diverse registre. Det drejer sig blandt andet om helbreds- og trivselsproblemer, som for eksempel hoved- og mavepine samt ensomhed og mobning.

Rapporten er et nyt redskab, der giver viden, som nu og fremadrettet skal sikre de nordjyske børn et godt og sundt børneliv.

 

Læs om projektet her

Læs rapporten her