Nyheder

16-11-2018

Årsmøde 2019


Den 17. januar 2019 holdt BørnUngeLiv ÅRSMØDE ved Nyborg Strand Konferencecenter

 

I år stiller vi skarpt på, hvordan BørnUngeLiv kvalificerer arbejdet med børn og unge i forskellige kommunale kontekster og på tværs af sundhedspleje, skole, PPR, socialområde og SSP.

Der vil være erfaringer fra alle områder: Småbørn - grundskole – ungdomsuddannelse – PLUS.

 

Oplæg og workshops vil være målrettet såvel praktikere som planlæggere og beslutningstagere.

 

Hent det fulde program her!


Oplæg fra dagen:
- Småbørnssamtale i børnehaven, v. Anne Vester Rytter og Pia Ballentin fra Mariagerfjord Kommune.
- Anvendelse af SDQ og BørnUngeLiv PLUS, v. Carsten Obel og Katrine Svendsen fra Aarhus Universitet.
- Ungeprofilundersøgelsen, v. Benny Husted fra Skanderborg Kommune og Anders Vinther fra Aalborg Kommune.
- "Sammen om kvalitet" - systematisk kvalitetsudvikling og dataanvendelse, v. Camilla Jarl fra Odense Kommune

- Det frie ungdomsliv v. Nina Krogh Larsen fra Sundhedsstyrelsen

- Sociale mediers betydning for børn og unges mentale trivsel, v. Malene Charlotte Larsen fra Aalborg Universitet

- Robusthed v. Charlotte Frese