Nyheder

15-08-2018

Konference om den sundhedsfremmende skole


Hvordan kan arbejdet med data – fx data fra Den Nationale Trivselsmåling og Undervisningsmiljøvurdering – understøtte skolens kerneopgave: Undervisning, læring og dannelse?

KOSMOS – Det nationale videncenter for kost, motion og sundhed – afholder i samarbejde med BørnUngeLiv - Skolesundhed.dk, Odense Kommune og Kolding kommune en konference om dataanvendelse i grundskolen.

På konferencen vil du få viden om datagenerering samt input til, hvordan data kan bringes i spil i skolens hverdag, og hvordan data kan anvendes til at kvalificere skolens sundhed- og trivselsarbejde.

Du vil på konferencen møde både forskere og praktikere fra kommuner og skoler, der her en bred viden og erfaring indenfor området.

Konferencen er åben for alle med tilknytning til og interesse for elevers læring, trivsel og sundhed i skolen.
Der vil blive udsendt program i løbet af august/september måned, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Læs mere om konferencen her.