Nyheder

13-08-2018

Skolesundhed.dk hedder nu BørnUngeLiv


Undersøgelserne på Skolesundhed.dk favner i dag bredere end grundskoleområdet. Vi har derfor i længere tid arbejdet på at finde et mere dækkende navn, der bedre kan rumme de mange målgrupper og undersøgelsestyper, som Skolesundhed.dk i dag repræsenterer.


Skolesundhed.dk blev oprindelig lanceret som et værktøj til sundhedsplejens skolesamtaler, men udviklingen i de sidste år har betydet, at Skolesundhed.dk i dag også retter sig mod småbørns- og ungeområdet, samt børn og unge med særlige behov (PLUS). Spørgeskemaundersøgelserne har således fået et langt bredere fokus end på sundhed i traditionel forstand.

Det kommunale repræsentantskab besluttede derfor i 2017, at finde et nyt navn, der kunne afspejle den bredde, som platformen i dag tilbyder til kommunerne i deres forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med børn og unge.
Navnet BørnUngeLiv er valgt, da vi mener det understreger formålet med det fælleskommunale system, nemlig på bedst mulig vis at sikre et godt liv til børn og unge gennem systematisk indsamlet viden om sundhed og trivsel.
Taleboblerne i det nye logo symboliserer, at systemet er et talerør for børn, unge og forældre, dvs at systemet har til formål at skabe en bedre dialog med borgerne. Men BørnUngeLiv skaber også bedre mulighed for tværfaglig dialog mellem sundhedsplejen, skoleområdet, socialområdet, kommunen og politikerne.
Vi håber at I vil tage godt imod det nye navn og fortsætte med at hjælpe os til at videreudvikle jeres fælleskommunale system.

I vil kunne se det nye navn på hjemmesiden. I en overgangsfase vil navnet være: BørnUngeLiv – Skolesundhed.dk. Hjemmesiden vil fremadrettet kunne findes på både BørnUngeLiv.dk og Skolesundhed.dk, men stille og roligt vil den gamle url skolesundhed.dk blive udfaset.

Svar.børnungeliv.dk vil være den nye svarside til undersøgelser i grundskolen.

Småbørnsprofilen.dk vil fortsat være for besvarelse af småbørns-spørgeskemaet. Ungeprofilen.dk vil fortsat være til at besvare Ungeprofilundersøgelsen
PLUS vil fremadrettet skifte til plus.børnungeliv.dk

Supportemailen er fremadrettet bulsupport@sundkom.dk.