Nyheder

21-06-2015

Ungeprofilundersøgelsen - Èn undersøgelse om unge i Danmark


Alle landets kommuner fik muligheden for gratis at deltage i en landsdækkende ungeprofilundersøgelse fra den 15. november til 18. december 2015. Nu har kommunerne muligheden igen: Ungeprofilundersøgelsen afvikles fra den 1. oktober til 30. november 2016.

Ungeprofilundersøgelsen er udviklet af flere af landets store institutter og organisationer, Socialstyrelsen samt en række kommuner. Partnerskabet er under konstant udvikling og nye partnere melder sig under fanerne. Sidst er også Justitsministeriet gået ind i samarbejdet.

Formålet med Ungeprofilundersøgelsen er at give skoler, uddannelsesinstitutioner, kommuner og forskningsinstitutioner det datagrundlag, der er behov for i arbejdet med at monitorere og understøtte børn og unges sundhed og trivsel. Kommunerne får hurtig afrapportering, som kan bruges til at lave indsatser straks efter gennemførelsen, samt mulighed for at sammenligne skoler, uddannelsesinstitutioner og kommuner på tværs af landet.

Ungeprofilundersøgelsen er målrettet unge fra grundskolens 7. klassetrin og op til 25 år. Undersøgelsen indeholder spørgsmål om: trivsel, sundhed, rusmidler, kriminalitet, fritids- og skolelivet. Udgangspunktet er den eksisterende portal Skolesundhed.dk.

Kommuner, der ønsker at deltage i Ungeprofilundersøgelsen, kan tilmelde sig ved at kontakte Marie Arffmann på mas@sundkom.dk.

Partnerskabet:
Aalborg Kommune, Odense Kommune, Det Kriminalpræventive Råd, SSP-Samrådet, Socialstyrelsen, Justitsministeriet, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Københavns Universitet, Center for Ungdomsforskning v. Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Komiteen for Sundhedsoplysning.