Nyheder

26-01-2018

Information vedr. Ungeprofilundersøgelsen


Der har vist sig et behov for yderligere anonymisering af Ungeprofilundersøgelsen. 

Formålet med Ungeprofilundersøgelsen er at give viden, der kan hjælpe skoler, sundhedsplejersker og SSP-medarbejdere i deres arbejde med de lokale unges trivsel, herunder kriminalitet, sex og rusmidler. Fremfor at det arbejde er baseret på rygter og enkeltsager, kan det baseres på et samlet overblik. 


Derfor er vi også rigtig kede af, at det har vist sig, at det desværre er teknisk muligt, hvis man arbejder med dataudtræk og kombinerer dette med forhåndskendskab til de unge, i nogle tilfælde at identificere hvem, der har svaret hvad. Det er ikke en tilstrækkelig anonymisering.


Vi har derfor lukket til undersøgelsen, og vi har orienteret de involverede kommuner og bedt de kommuner, der har trukket data, om at slette udtrækket. Forældre og unge vil blive informeret herom.

Samtidig er vi i gang med at sikre at data, der ligger i databasen, nu anonymiseres fuldt ud.

Vi har nu besluttet at iværksætte et complianceprojekt med vores advokat for at sikre fuld overensstemmelse med persondatalovgivningen og ikke mindst den kommende persondatabeskyttelsesforordning, så forældre og elever fortsat kan have tillid.


Dette ændrer imidlertid ikke ved Komiteen for Sundhedsoplysnings opfattelse af, at Ungeprofilundersøgelsen er et meget vigtigt projekt med et vigtigt formål.


Ønsker I at vide mere, kan I kontakte os.