Nyheder

19-10-2017

Nyhed: Nyt småbørnsmodul på Skolesundhed.dk


Nyhed: Nyt småbørnsmodul på Skolesundhed.dk – Case: Nyborg Kommune

 

Nyborg laver sundhedsundersøgelser i samarbejde med daginstitutionerne for 3½ årige børn

Som noget nyt har sundhedsplejen i Nyborg kommune indgået et samarbejde med daginstitutionerne med det mål at understøtte børnenes udvikling og trivsel, opspore og forebygge overvægt og vejlede i sundhedsrelaterede emner. Alle børn på 3½ år tilbydes en gruppeundersøgelse med seks børn ad gangen hvor børnene screenes motorisk, vejes og måles og får læst historien om prinsessen der ikke ville vaske hænder. Samme dag inviteres forældrene ind i daginstitutionen til en individuel konsultation omkring gruppeundersøgelsens resultat, hvor en pædagog deltager. Forud for den individuelle samtale i daginstitutionen har sundhedsplejen bedt forældrene om at udfylde et spørgeskema på Småbørnsprofilen.dk som tillige danner baggrund for samtalen mellem forældrene, daginstitution og sundhedsplejen. Vi har stillet ledende sundhedsplejerske i Nyborg Kommune, Ane Marie Schwartz, en række spørgsmål om, hvordan de er startet op med at anvende Småbørnsmodulet i kommunen. Se hendes svar nedenfor.

 

Hvordan fungerer det at arbejde tværfagligt med pædagogerne i forhold til den nye undersøgelse?

”Medarbejderne i børnehaverne er glade for samarbejdet med sundhedsplejersken, der giver et bredere samarbejde omkring barnets og familiens trivsel. Forældresamtalen giver pædagogerne nogle ”aha-oplevelser”. Børnehaverne bliver opmærksomme på, at vi kan noget i fællesskab.”, fortæller Ane Marie.

 

Hvordan har det været at komme i gang?

”I forsommer blev der afviklet et pilotprojekt i 4 børnehaver i kommunen. Efter småjusteringer blev tilbuddet pr. 1. august 2017 implementeret i alle børnehaver. Spørgeskemaet var ikke en del af pilotprojektet og er så småt i anvendelse. Sundhedsplejerskerne har været meget engagerede i implementeringen af 3½ års undersøgelsen og tilbagemeldingerne er, at det giver rigtig god mening.

Fordi det er et nyt tiltag og et nyt arbejdsredskab, kræver det mod fra sundhedsplejerskerne at starte op. Vi har valgt at rulle hele spørgeskemaet ud, hvilket måske skal justeres, da det er meget omfattende. Sundhedsplejerskerne giver udtryk for, at en del forældre synes det er langt, men med relevante spørgsmål, som sætter gang i refleksioner og handlinger, de ellers ikke havde tænkt på. Flere af sundhedsplejerskerne oplever, at forældrene giver udtryk for at ”gule” eller ”røde” svar ikke længere er et problem, da de allerede er gået i gang med at arbejde med problematikken. Spørgeskemaet opleves således mere som en forberedelse til samtalen og dialogen kan dreje sig om det, der er vigtigt for forældrene.”, fortæller Ane Marie.

 

Hvad siger forældrene?

”Mange forældre har stillet spørgsmål ved hvorfor sundhedsplejersken skulle undersøge deres barn, når barnet ”ikke fejler noget”. Sundhedsplejerskerne har oplevet at nogle forældre giver udtryk for, at de er lidt nervøse for om barnet og forældrene mon præsterer godt nok. Efter undersøgelsen og samtalen er forældrene blevet opmærksomme på barnets styrker og vanskeligheder. Mange forældre har derfor været taknemmelige for dialogen med sundhedsplejersken og pædagogen, og at daginstitutionen kan gå i samme retning som forældrene, for at styrke barnets daginstitutions- og hjemmeliv.”, fortæller Ane Marie.

 

Hvad siger jeres samarbejdspartnere?

”Institutionerne har været meget imødekommende i forhold til samarbejde med sundhedsplejerskerne.

Institutionslederne fortæller, at de ser glade forældre og børn forlade institutionen efter samtalen med sundhedsplejersken og pædagogen. Det danner grundlag for et stærkere tværfagligt samarbejde. Institutionslederne giver udtryk for, at der bliver åbnet op for drøftelser af ”blinde pletter”, der kan være forskellige fra institution til institution.”, fortæller Ane Marie.