Nyheder

02-02-2017

ÅRSMØDE I SKOLESUNDHED.DK TORSDAG D. 16. MARTS 2017


Download programInvitation til årsmøde i Skolesundhed.dk torsdag den 16. marts 2017 kl. 9.30-16 på Nyborg Strand i Nyborg (der er morgenbrød fra kl. 8.30).

Årets tema er Børne- og ungeliv – Sundhed og trivsel i et tværfagligt forebyggende perspektiv. Årsmødet retter sig mod alle de fagpersoner, organisationer og kommuner, der arbejder med børn og unges sundhed og trivsel. Både deltagerkommuner og interesserede kommuner og organisationer er velkomne på årsmødet.

Temaet for årsmøde 2017 sætter fokus på det tværfaglige og tværkommunale samarbejde i forhold til forebyggelse. Med dette tema ønsker vi at sætte fokus på betydningen af det tværfaglige samarbejde i det forebyggende arbejde. Børn og unges sundhed og trivsel er et fælles anliggende og involverer alle de aktører, som er en del af børn og unges hverdag. Det gælder både forældre og de sociale fællesskaber barnet indgår i, og det gælder på tværs af faggrupper, afdelinger og forvaltninger i det kommunale landskab. Samarbejde og involvering er ikke altid en selvfølge, men med et fælles afsæt og med et fælles fokus kan det lade sig gøre at hjælpe børn og unge til at leve et sundt liv.

Dagens oplægsholdere vil med afsæt i årsmødets tema stille skarpt på betydning af tidlig indsats, hvordan bløde færdigheder spiller ind på læring og trivsel, hvilke interventioner der virker og hvorfor, udvikling af robuste fællesskaber samt implementering af SDQ som tværfagligt værktøj i arbejdet med børn og unges trivsel og sundhed. Endelig vil der være mulighed for at høre mere om behandling af persondata i kommunerne og den nye EU forordning på området.

Temaet for årsmøde 2017 sætter fokus på det tværfaglige og tværkommunale samarbejde i forhold til forebyggelse. Med dette tema ønsker vi at sætte fokus på betydningen af det tværfaglige samarbejde i det forebyggende arbejde. Børn og unges sundhed og trivsel er et fælles anliggende og involverer alle de aktører, som er en del af børn og unges hverdag. Det gælder både forældre og de sociale fællesskaber barnet indgår i, og det gælder på tværs af faggrupper, afdelinger og forvaltninger i det kommunale landskab. Samarbejde og involvering er ikke altid en selvfølge, men med et fælles afsæt og med et fælles fokus kan det lade sig gøre at hjælpe børn og unge til at leve et sundt liv.

Dagens oplægsholdere vil med afsæt i årsmødets tema stille skarpt på betydning af tidlig indsats, hvordan bløde færdigheder spiller ind på læring og trivsel, hvilke interventioner der virker og hvorfor, udvikling af robuste fællesskaber samt implementering af SDQ som tværfagligt værktøj i arbejdet med børn og unges trivsel og sundhed. Endelig vil der være mulighed for at høre mere om behandling af persondata i kommunerne og den nye EU forordning på området.

Find programmet for årsmødet 2017 her.

Vi håber på at se jer til en inspirerende dag om Børne- og ungeliv – Sundhed og trivsel i et tværfagligt forebyggende perspektiv.