Nyheder

16-01-2017

Ny rapport fra AU om at fremme børn og unges mentale trivsel


Rapporten ”Indsatser der fremmer mental sundhed hos børn og unge – en systematisk litteraturstudie af internationale undersøgelser” blev offentliggjort d. 23. November 2016 på Sundhedsstyrelsens konference ”Mental sundhed i Danmark – hvordan fremmes trivslen?”.

Læs rapport her.