Nyheder

16-01-2017

Ny rapport fra AU om at fremme børn og unges mentale trivsel


Rapporten ”Indsatser der fremmer mental sundhed hos børn og unge – en systematisk litteraturstudie af internationale undersøgelser” blev offentliggjort d. 23. November 2016 på Sundhedsstyrelsens konference ”Mental sundhed i Danmark – hvordan fremmes trivslen?”.

Læs rapport her.
 
I er velkommen til at kontakte Carsten Obel, Professor i børns mentale sundhed ved Aarhus Universitet, hvis I har spørgsmål til ovenstående.