Nyheder

23-10-2016

Resultaterne fra Ungeprofilundersøgelsen 2015


Sådan har danske unge det – når de selv skal sige det! 


Læs rapporten: Ungeprofilundersøgelsen 2015.


Forskerne i partnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen viser i rapporten forskellige tendenser ved det at være ung i dagens Danmark. Analyserne tager afsæt i godt 48.000 danske unges spørgeskemabesvarelser gennemført over en måned i november-december 2015.


I rapporten dykkes der ned i temaerne:

1. Mental sundhed

2. Social kapital

3. Rusmiddelbrug

4. Kriminalitet og risikoadfærd

5. Kriminelle ungdomsgrupper


Rapport: Ungeprofilundersøgelsen 2015


Ungeprofilundersøgelsen er udviklet i et partnerskab mellem:

 Aalborg Kommune, Odense Kommune, Det Kriminalpræventive Råd, SSP-Samrådet, Socialstyrelsen, JustitsministerietSFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SIF - Statens Institut for Folkesundhed, Center for Ungdomsforskning, Københavns UniversitetAarhus Universitet samt Komiteen for Sundhedsoplysning og TrygFonden repræsenteret ved Skolesundhed.dk.