GRUNDSKOLE

Samarbejde

Relevante faggrupper i kommunen kan ud fra målinger via BørnUngeLiv hente eksakt viden om børn og unges trivsel og sundhed.


I skoleafdelingen medvirker børn- og ungeprofilerne til at identificere relevante fokusområder, som kan danne grundlag for kontraktopfølgning mellem skolechef og skoleledere. Endvidere kan skolerne få afdækket spørgsmål omkring trivsel og undervisningsmiljø, som kan opfylde kravene til skolerne om udarbejdelse af undervisningsmiljøvurderinger.


Sundhedsplejen, PPR og SSP kan hente viden, der kan understøtte, kvalificere og målrette indsatser. Fritidsområdet kan få klarhed omkring børns og unges deltagelse i fritidsliv.


BørnUngeLiv er helt utroligt let at indføre og det er intuitivt og nemt at bruge. Vi har kunne målrette vores arbejde med sundhed og trivsel meget bedre – og samarbejdet med lærerne – fordi vi har de her spørgeskemaer.
                           Jane Rüdiger, Ledende sundhedsplejerske, Favrskov kommune