SMÅBØRN


Læs mere >

Småbørn


Følg børnene i jeres kommune helt fra de starter i daginstitution. Med småbørnsspørgeskemaet kan I kvalificere den tidlige opsporing og sikre bedre trivsel blandt de yngste borgere. Spørgeskemaet bliver tilgængeligt i skoleåret 2016/17 og er målrettet forældre til børn mellem 2-6 år.


Læs mere >

GRUNDSKOLE


Læs mere >

Grundskole

Anvend BørnUngeLiv til både indskoling, mellemtrin og udskolings. Fx som redskab til sundhedsplejerskens obligatoriske sundhedssamtaler, til lærerens klasseindblik og til at fokusere skolens sundhedsarbejde.

Læs mere >

UNGE


Læs mere >

Unge

Få indblik i de unges sundhed og trivsel og iværksæt målrettede lokale initiativer på baggrund af de unges selvrapporterede data.

Læs mere >

BørnUngeLivPlus

Værktøjet til professionelle der arbejder med børn og unge med særlige behov. Kan anvendes til at skabe en nuanceret og systematisk hjælp til børn med psykiske vankeligheder.

Læs mere >

Indsatser

Få direkte forslag til indsatser på individ-, klasse-, årgangs-, skole- eller kommuneniveau.Læs mere >