SMÅBØRN


Læs mere >

Småbørn


Følg børnene i jeres kommune helt fra 0-7-års alderen. Med småbørnsspørgeskemaerne kan I kvalificere den tidlige opsporing og sikre bedre trivsel blandt de yngste borgere.


Læs mere >

GRUNDSKOLE


Læs mere >

Grundskole

Anvend BørnUngeLiv til både indskoling, mellemtrin og udskolings. Fx som redskab til sundhedsplejerskens obligatoriske sundhedssamtaler, til lærerens klasseindblik og til at fokusere skolens og kommunens sundhedsarbejde.

Læs mere >

UNGE


Læs mere >

Unge

Få indblik i de unges sundhed og trivsel og iværksæt målrettede lokale initiativer på baggrund af de unges selvrapporterede data.

Læs mere >

BørnUngeLivPlus

Værktøjet til fagpersoner der arbejder med børn og unge med behov for en særlig indsats. På BørnUngeLivPLUS er der adgang til spørgeskemaet SDQ, som understøtter og kvalificerer en systematisk indsats for barnet.

Læs mere >

Indsatser

Få direkte forslag til indsatser på individ-, klasse-, årgangs-, skole- eller kommuneniveau.Læs mere >