SMÅBØRN


Læs mere >

Småbørn


Følg børnene i jeres kommune helt fra de starter i daginstitution. Med småbørnsspørgeskemaet kan I kvalificere den tidlige opsporing og sikre bedre trivsel blandt de yngste borgere. Spørgeskemaet bliver tilgængeligt i skoleåret 2016/17 og er målrettet forældre til børn mellem 2-6 år.

Læs mere >

GRUNDSKOLE


Læs mere >

Grundskole

Anvend BørnUngeLiv til både indskoling, mellemtrin og udskolings. Fx som redskab til sundhedsplejerskens obligatoriske sundhedssamtaler, til lærerens klasseindblik og til at fokusere skolens sundhedsarbejde.

Læs mere >

UNGE


Læs mere >

Unge

Få indblik i de unges sundhed og trivsel og iværksæt målrettede lokale initiativer på baggrund af de unges selvrapporterede data.

Læs mere >

BørnUngeLivPlus

Værktøjet til professionelle der arbejder med børn og unge med særlige behov. Kan anvendes til at skabe en nuanceret og systematisk hjælp til børn med psykiske vankeligheder.

Læs mere her.

Indsatser

Få direkte forslag til indsatser på individ-, klasse-, årgangs-, skole- eller kommuneniveau.


Læs mere her