BØRNUNGELIV PLUS

Anvendelse

Som et samarbejdsredskab kan BørnUngeLivPLUS benyttes til, at forældre/plejeforældre og fagprofessionelle i kommunen i fællesskab kan støtte barnets dagligdag og trivsel. BørnUngeLivPLUS er især rettet mod børn, der i en kortere eller længere periode har behov for ekstra støtte.

 

Hvis man har mistanke om mistrivsel, kan BørnUngeLivPLUS bruges til en nærmere systematisk og koordineret afklaring. Derudover kan det bruges til at kvalificere og effektivisere dialogen på tværs af fagligheder baseret på viden fra de involverede børn og unge, deres forældre/plejeforældre, pædagoger og lærere med udgangspunkt i gennemtestede redskaber og metoder.

 

BørnUngeLivPLUS kan med fordel anvendes i forskellige kommunale sammenhænge til at systematisere, kvalificere og effektivisere det arbejde, der foregår i forvejen, uanset om dette er monofagligt eller tværfagligt.

 

I er altid velkomne til at kontakte sekretariatet for at høre konkrete eksempler og få kontakt til evt. referencepersoner i andre kommuner.


Inddrag flere informanter

Ved at bruge BørnUngeLivPLUS, kan man inddrage flere informanter i en fælles undersøgelse om samme barn. BørnUngeLivPLUS giver mulighed for at gennemføre en SDQ-undersøgelse på ét barn med op til 6 informanter. Dette kan inkludere barnets egen besvarelse, flere forældre, relevante lærere og relevante pædagoger. På denne måde kan man bedre sikre, at barnets daglige sociale miljø inddrages, og at relevante perspektiver på barnets situation afdækkes.


Tværfagligt dialogredskab

BørnUngeLivPLUS giver mulighed for, at en række fagprofessionelle kan igangsætte undersøgelser og følge op på resultater. Undersøgelser kan igangsættes og administreres af PPR-psykologer, socialrådgivere, sagsansvarlige, sundhedstjenestebrugere og administratorer.

 

Med BørnUngeLivPLUS får man et fælles fagligt udgangspunkt, der sikrer en fælles indikator for mental sundhed og trivsel, som giver mening for alle. Det er væsentligt for den tværfaglige dialog at have et fælles udgangspunkt og sprog. 

 

Ved at benytte BørnUngeLivPLUS som et dialogredskab, kan det være med til at fremme samarbejdet mellem de fagprofessionelle, forældre, lærere samt de unge selv. Anvendelsen af BørnUngeLivPLUS er relevant for alle faggrupper, der arbejder med mental sundhed og børn eller unge, som på en eller anden måde mistrives.


SDQ på BørnUngeLivPLUS

SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) er et af verdens mest anvendte og veldokumenterede spørgeskemaer og er velegnet til at understøtte tværfaglig dialog. Det er et kort standardiseret spørgeskema, der giver mulighed for en systematisk vurdering af børn og unges trivsel. Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål og kan udfyldes på kort tid.

 

Ved at gennemføre SDQ-undersøgelser på BørnUngeLivPLUS kan man sikre den nødvendige dokumentation for identificering og udredning af barnets eller den unges vanskeligheder. SDQ er således et stærkt redskab at anvende til at understøtte og nuancere det tværfaglige samarbejde om børn med væsentlige vanskeligheder i samarbejde med PPR og Socialforvaltningen.

 

Som navnet antyder, fokuserer SDQ ikke alene på barnets eller den unges udfordringer, men også på hendes eller hans styrkesider. Blandt andet derfor er spørgeskemaet bedre accepteret af brugerne end andre lignende redskaber.

 

SDQ er målrettet de 2-17-årige, er gennemtestet på verdensplan og oversat til 80 forskellige sprog og dialekter. Spørgeskemaet blev udviklet i England af professor Robert Goodman i 1990’erne og blev oversat til dansk i 2002.