BØRNUNGELIV PLUS

BørnUngeLivPLUS

BørnUngeLivPLUS er et tværfagligt redskab til håndtering af mistrivsel og til at understøtte mental sundhed. Formålet er at give børn, som i en periode af deres opvækst har behov for støtte, en systematisk og velkoordineret støtte. Et fælles mål for mental sundhed og mistrivsel kvalificerer og effektiviserer dialogen mellem de involverede børn/unge, deres forældre/plejeforældre, pædagoger/lærere samt andre faggrupper.


De faggrupper, som arbejder med området i det daglige, vil få mulighed for at anvende gennemtestede redskaber og metoder på en elektronisk platform med mulighed for monitorering, opfølgning og evaluering af behandling. Psykologer i PPR, socialrådgivere, sagsansvarlige og børnepsykiatere bidrager på forskellige måder og har derfor behov for forskellige redskaber, men de har som fælles interesse at vurdere barnets mentale sundhedsniveau før, under og efter indsatsen.