SMÅBØRN

Samarbejde

Flere af landets kommuner, regionale og nationale forsknings- og vidensinstitutioner samt Sundhedsstyrelsen har bidraget til at udvikle det nye Småbørnsområde.


Undersøgelsen skal give daginstitutioner, sundhedspleje, kommuner og evt. forskningsinstitutioner det datagrundlag, der er behov for i arbejdet med at monitorere førskolebørns sundhed og trivsel og dermed bidrage til at styrke og målrette indsatser i og på tværs af landets kommuner.

 

Småbørnsområdet gør det muligt for deltagerkommunerne at indsamle data systematisk om de 2-7-årige. Det giver kommunerne et faktuelt grundlag i forhold til at tilrettelægge lokale indsatser. Området indeholder et sundheds- og trivselsspørgeskema, et SDQ-spørgeskema og snart også den nye ’Sprogvurdering 3-6’ fra Børne- og Socialministeriet.

 

Deltag i udviklingsarbejdet

Udviklingsarbejdet fortsætter i det kommende år, og vi hører meget gerne fra flere fagpersoner i kommuner og vidensinstitutioner, der har lyst til at deltage.

 

 

Deltagerkommuner