SMÅBØRN

Samarbejde

Flere af landets kommuner, regionale og nationale forsknings- og vidensinstitutioner samt Sundhedsstyrelsen har bidraget til at udvikle Småbørnsområdet på BørnUngeLiv.


Undersøgelsen skal give sundhedspleje, daginstitutioner, kommuner og evt. forskningsinstitutioner det datagrundlag, der er behov for i arbejdet med at monitorere småbørnenes sundhed og trivsel og dermed bidrage til at styrke og målrette indsatser i og på tværs af landets kommuner.

 

Småbørnsområdet gør det muligt for deltagerkommunerne at indsamle data systematisk om de 0-7-årige. Det giver kommunerne et faktuelt grundlag i forhold til at tilrettelægge lokale indsatser. Området indeholder spørgeskemaer med sundheds- og trivselstemaer og et SDQ-spørgeskema. 

 

Deltag i udviklingsarbejdet

Udviklingsarbejdet fortsætter i det kommende år, og vi hører meget gerne fra flere fagpersoner i kommuner og vidensinstitutioner, der har lyst til at deltage.